Život je kratak, sticanje znanja dugo, iskustvo varljivo, a povoljna prilika trenutačna.


ivot-kratak-sticanje-znanja-dugo-iskustvo-varljivo-a-povoljna-prilika-trenutana
hipokratŽivotkrataksticanjeznanjadugoiskustvovarljivopovoljnaprilikatrenutačnaŽivot jeje krataksticanje znanjaznanja dugoiskustvo varljivopovoljna prilikaprilika trenutačnaŽivot je krataksticanje znanja dugoa povoljna prilikapovoljna prilika trenutačnaa povoljna prilika trenutačna

Život je kratak ili suviše dug, da bi sebi mogla dozvoliti taj luksuz da živim loše. -Paulo Koeljo
ivot-kratak-ili-suvie-dug-da-bi-sebi-mogla-dozvoliti-taj-luksuz-da-ivim-loe
Život koji nam je dala priroda kratak je, ali sjećanje na valjano upotrebljen život vječno je! -Ciceron
ivot-koji-nam-dala-priroda-kratak-ali-sjeanje-na-valjano-upotrebljen-ivot-vjeno
Život koji nam je dala priroda kratak je, ali sećanje na dobro upotrebljen život večno je! -Ciceron
ivot-koji-nam-dala-priroda-kratak-ali-seanje-na-dobroupotrebljen-ivot-veno
Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno.
ivot-previe-kratak-da-bi-bio-shva-previe-ozbiljno
Život je tako kratak, a zanat tako opširan za naučiti. -Hipokrat
ivot-tako-kratak-a-zanat-tako-opiran-za-nauiti