Život je loš profesor. Prvo ti da test, pa tek onda lekciju.


ivot-lo-profesor-prvo-ti-da-test-pa-tek-onda-lekciju
ŽivotloÅprofesorprvotidatestpatekondalekcijuŽivot jeje loÅ¡loÅ¡ profesorprvo titi dada testpa tektek ondaonda lekcijuŽivot je loÅ¡je loÅ¡ profesorprvo ti dati da testpa tek ondatek onda lekcijuŽivot je loÅ¡ profesorprvo ti da testpa tek onda lekciju

Prvo te ignorišu, onda ti se smeju, onda te biju, i onda pobeđuješ. -Mahatma Gandi
prvo-te-ignoriu-onda-ti-se-smeju-onda-te-biju-i-onda-pobeuje
Širenje civilizacije se može uporediti sa širenjem vatre. Prvo je to tiha iskra, a onda podrhtavajući plamen, a onda moćni požar koji postaje sve jači i brži. -Nikola Tesla
irenje-civilizacije-se-moe-uporediti-irenjem-vatre-prvo-to-tiha-iskra-a-onda-podrhtavajui-plamen-a-onda-mo-poar-koji-postaje-sve-jai-i-bri
Prvo se potrudi da postaneš nepopularan, onda će te ljudi shvaćati ozbiljno. -Konrad Adenauer
prvo-se-potrudi-da-postane-nepopularan-onda-e-te-ljudi-shvaati-ozbiljno
Pjesnici tek onda počinju živjeti kad umru. -Ugo Foscolo
pjesnici-tek-onda-poinju-ivjeti-kad-umru
Pravedan sudija prvo ispituje predmet, a tek onda osobu. -Italijanske poslovice
pravedan-sudija-prvo-ispituje-predmet-a-tek-onda-osobu