Život mi je darovao jedan srećan dan. A kad se ima u vidu kako je sazdan ovaj svet, jedan srećan dan gotovo da je ravan čudu.


ivot-mi-darovao-jedan-srean-dan-a-kad-se-ima-u-vidu-kako-sazdan-ovaj-svet-jedan-srean-dan-gotovo-da-ravan-udu
paulo koeljoŽivotmidarovaojedansrećandankadseimavidukakosazdanovajsvetdangotovodaravančuduŽivot mimi jeje darovaodarovao jedanjedan srećansrećan dankad sese imaima uu viduvidu kakokako jeje sazdansazdan ovajovaj svetjedan srećansrećan dandan gotovogotovo dada jeje ravanravan čuduŽivot mi jemi je darovaoje darovao jedandarovao jedan srećanjedan srećan dana kad sekad se imase ima uima u viduu vidu kakovidu kako jekako je sazdanje sazdan ovajsazdan ovaj svetjedan srećan dansrećan dan gotovodan gotovo dagotovo da jeda je ravanje ravan čuduŽivot mi je darovaomi je darovao jedanje darovao jedan srećandarovao jedan srećan dana kad se imakad se ima use ima u viduima u vidu kakou vidu kako jevidu kako je sazdankako je sazdan ovajje sazdan ovaj svetjedan srećan dan gotovosrećan dan gotovo dadan gotovo da jegotovo da je ravanda je ravan čuduŽivot mi je darovao jedanmi je darovao jedan srećanje darovao jedan srećan dana kad se ima ukad se ima u viduse ima u vidu kakoima u vidu kako jeu vidu kako je sazdanvidu kako je sazdan ovajkako je sazdan ovaj svetjedan srećan dan gotovo dasrećan dan gotovo da jedan gotovo da je ravangotovo da je ravan čudu

Ako hoćeš da budeš srećan jedan dan-napij se. Ako hoćeš da budeš srećan nedelju dana-oženi se. Ako hoćeš da budeš srećan celog života-gaji cveće. -Indijska poslovica
ako-hoe-da-bude-srean-jedan-dannapij-se-ako-hoe-da-bude-srean-nedelju-danaoeni-se-ako-hoe-da-bude-srean-celog-ivotagaji-cvee
Svaki dan je poseban… Nekada dobar, nekada loš, nekada težak… Ali, svaki dan je, još jedan divan dan… On je još jedna stranica knjige vašeg života i ...
svaki-dan-poseban-nekada-dobar-nekada-lo-nekada-teak-ali-svaki-dan-jo-jedan-divan-dan-on-jo-jedna-stranica-knjige-vaeg-ivota-i
Nije srećan onaj ko ima sve a hoće više, vec je srećan onaj ko ima malo a dosta mu. Ogledni se na njega pa ćeš na drugom svijetu imati sve što poželiš. -Poslovice korisnika
nije-srean-onaj-ko-ima-sve-a-hoe-vie-vec-srean-onaj-ko-ima-malo-a-dosta-mu-ogledni-se-na-njega-pa-e-na-drugom-svijetu-imati-sve-to-poeli
pricaju 2 pedera    I vidu jednog  malog  coveka  patuljak  I jedan kaze ja Mrzim patuljke a drugi  kaze a ja volim ova pita  pa kako to  kad ova odg sve sto je ...
pricaju-2-pedera-i-vidu-jednog-malog-coveka-patuljak-i-jedan-kaze-ja-mrzim-patuljke-a-drugi-kaze-a-ja-volim-ova-pita-pa-kako-to-kad-ova-odg