Život nam ne bi bio potreban kad bi bio jasan.


ivot-nam-ne-bi-bio-potreban-kad-bi-bio-jasan
matija bećkovićŽivotnamnebibiopotrebankadjasanŽivot namnam nene bibi biobio potrebanpotreban kadkad bibi biobio jasanŽivot nam nenam ne bine bi biobi bio potrebanbio potreban kadpotreban kad bikad bi biobi bio jasanŽivot nam ne binam ne bi bione bi bio potrebanbi bio potreban kadbio potreban kad bipotreban kad bi biokad bi bio jasanŽivot nam ne bi bionam ne bi bio potrebanne bi bio potreban kadbi bio potreban kad bibio potreban kad bi biopotreban kad bi bio jasan

Život bi nam bio neizmerno srećniji kad bismo se mogli roditi s osamdeset godina pa se približavati osamnaestoj. -Mark Tven
ivot-bi-nam-bio-neizmerno-sreniji-kad-bismo-se-mogli-roditi-s-osamdeset-godina-pa-se-pribliavati-osamnaestoj
Život bi nam bio neizmerno srećniji kad bismo se mogli roditi sa osamdeset godina pa se približavati osamnaestoj. -Mark Tven
ivot-bi-nam-bio-neizmerno-sreniji-kad-bismo-se-mogli-roditi-osamdeset-godina-pa-se-pribliavati-osamnaestoj
Nemoj nikada misliti da rat, ma koliko potreban bio, ma koliko opravdan bio, nije zločin. -Ernest Hemingvej
nemoj-nikada-misliti-da-rat-koliko-potreban-bio-koliko-opravdan-bio-nije-zloin
Život kakav bio da bio, bolji je od mašte, kao što je zdravlje bolje od bolesti. -Ivan Turgenjev
ivot-kakav-bio-da-bio-bolji-od-te-kao-to-zdravlje-bolje-od-bolesti
Život bi bio tako divan kad bi znali šta činiti s njim. -Greta Garbo
ivot-bi-bio-tako-divan-kad-bi-znali-initi-s-njim