Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo.


ivot-nam-vraa-samo-ono-to-mi-drugima-dajemo
ivo andrićŽivotnamvraćasamoonotomidrugimadajemoŽivot namnam vraćavraća samosamo onoono štošto mimi drugimadrugima dajemoŽivot nam vraćanam vraća samovraća samo onosamo ono štoono što mišto mi drugimami drugima dajemoŽivot nam vraća samonam vraća samo onovraća samo ono štosamo ono što miono što mi drugimašto mi drugima dajemoŽivot nam vraća samo ononam vraća samo ono štovraća samo ono što misamo ono što mi drugimaono što mi drugima dajemo

Ono što je izraslo iz zemlje vraća se opet u zemlju, a ono što je niklo iz nebeskog semena, vraća se u nebo.Nema nam mira ako misleno ratujemo sa roditeljima. Duhovi zlobe gledaju da se mi po svaku cenu ogrešimo o roditelje. Tada oni stiču vlast nad nama, a mi mislimo da je neko drugi kriv. Mnogi to uvide, pa poprave misli. Ja uvek to kažem- neki prihvataju, a neki su suviše gordi. Što dajemo, to nam se vraća.Život je ono što nam se dešava dok pravimo planove za život.Kakvim se mislima bavimo - takav nam je život. Ako su nam misli mirne i tihe - eto nam mir. Ako su nam misli negativne - eto nam nemir. Mi tražimo pomoć od roditelja i kad ih zamolimo, oni raskrvare svoje roditeljsko srce i čine nam po volji ono što je dobro.Sve ono što vi dajete životima drugih ljudi, vraća se u vaš život.Za ono malo zemlje vade jedni drugima oci, a bit de nam je svima danas sutra puna usta.