Život je neshvatljivo čudo, jer se nesprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto „kao na Drini ćuprija“.


ivot-neshvatljivo-udo-jer-se-nesprestano-troi-i-osipa-a-ipak-traje-i-stoji-vrsto-kao-na-drini-uprija
ivo andrićŽivotneshvatljivočudojersenesprestanotroiosipaipaktrajestojičvrsto„kaonadrinićuprija“Život jeje neshvatljivoneshvatljivo čudojer sese nesprestanonesprestano trošitroši ii osipaipak trajetraje ii stojistoji čvrstočvrsto „kao„kao nana drinidrini ćuprija“Život je neshvatljivoje neshvatljivo čudojer se nesprestanose nesprestano trošinesprestano troši itroši i osipaa ipak trajeipak traje itraje i stojii stoji čvrstostoji čvrsto „kaočvrsto „kao na„kao na drinina drini ćuprija“Život je neshvatljivo čudojer se nesprestano trošise nesprestano troši inesprestano troši i osipaa ipak traje iipak traje i stojitraje i stoji čvrstoi stoji čvrsto „kaostoji čvrsto „kao načvrsto „kao na drini„kao na drini ćuprija“jer se nesprestano troši ise nesprestano troši i osipaa ipak traje i stojiipak traje i stoji čvrstotraje i stoji čvrsto „kaoi stoji čvrsto „kao nastoji čvrsto „kao na driničvrsto „kao na drini ćuprija“

Postoje dva načina da živiš: da živiš kao da ništa nije čudo ili da živiš kao da je sve čudo.
postoje-dva-naina-da-ivi-da-ivi-kao-da-nije-udo-ili-da-ivi-kao-da-sve-udo
Hrabar je onaj koji ne beži već ostaje da čvrsto stoji i bori se protiv svog neprijatelja. -Sokrat
hrabar-onaj-koji-ne-bei-ve-ostaje-da-vrsto-stoji-i-bori-se-protiv-svog-neprijatelja
Gospodstvo je kao veliki vjetar, kreće se, kida i osipa. -Ivo Andric
gospodstvo-kao-veliki-vjetar-kree-se-kida-i-osipa
Sve dok čovek stoji sam sebi na putu, sve izgleda kao da mu stoji na putu. -Ralf Voldo Emerson
sve-dok-ovek-stoji-sam-sebi-na-putu-sve-izgleda-kao-da-mu-stoji-na-putu