Život nije dovoljno veliki da drži na okupu sve što želja uspe da zamisli.


ivot-nije-dovoljno-veliki-da-dri-na-okupu-sve-to-elja-uspe-da-zamisli
oskar vajldŽivotnijedovoljnovelikidadržinaokupusvetoželjauspezamisliŽivot nijenije dovoljnodovoljno velikiveliki dada držidrži nana okupuokupu svesve štošto željaželja uspeuspe dada zamisliŽivot nije dovoljnonije dovoljno velikidovoljno veliki daveliki da držida drži nadrži na okupuna okupu sveokupu sve štosve što željašto želja uspeželja uspe dauspe da zamisliŽivot nije dovoljno velikinije dovoljno veliki dadovoljno veliki da drživeliki da drži nada drži na okupudrži na okupu svena okupu sve štookupu sve što željasve što želja uspešto želja uspe daželja uspe da zamisliŽivot nije dovoljno veliki danije dovoljno veliki da držidovoljno veliki da drži naveliki da drži na okupuda drži na okupu svedrži na okupu sve štona okupu sve što željaokupu sve što želja uspesve što želja uspe dašto želja uspe da zamisli

Ništa nije dovoljno za čoveka kome je ono što je dovoljno premalo. -Epikur
ni-nije-dovoljno-za-oveka-kome-ono-to-dovoljno-premalo
samo jednim prstom pozvah te, ti si dotrc’o k’o pas… zamisli tek sta bih sve sa deset znala xD
samo-jednim-prstom-pozvah-te-ti-dotrco-ko-zamisli-tek-sta-bih-sve-deset-znala-xd
Život je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo, više ne postoji, ono što će biti, još nije došlo. Postoji samo ...
ivot-poput-prie-nije-vano-koliko-dug-ve-koliko-dobar-ono-to-prolo-vie-ne-postoji-ono-to-e-biti-jo-nije-dolo-postoji-samo
Ženu veliki muškarac zanima samo u početku, jer to laska njenoj sujeti među drugim ženama, a i zbog toga što žena voli sve što blista. -Jovan Dučić
enu-veliki-mukarac-zanima-samo-u-poetku-jer-to-laska-njenoj-sujeti-meu-drugim-enama-a-i-zbog-toga-to-ena-voli-sve-to-blista