Život nije dovoljno veliki da drži na okupu sve što želja uspe da zamisli.


ivot-nije-dovoljno-veliki-da-dri-na-okupu-sve-to-elja-uspe-da-zamisli
oskar vajldŽivotnijedovoljnovelikidadržinaokupusvetoželjauspezamisliŽivot nijenije dovoljnodovoljno velikiveliki dada držidrži nana okupuokupu svesve štošto željaželja uspeuspe dada zamisliŽivot nije dovoljnonije dovoljno velikidovoljno veliki daveliki da držida drži nadrži na okupuna okupu sveokupu sve štosve što željašto želja uspeželja uspe dauspe da zamisliŽivot nije dovoljno velikinije dovoljno veliki dadovoljno veliki da drživeliki da drži nada drži na okupudrži na okupu svena okupu sve štookupu sve što željasve što želja uspešto želja uspe daželja uspe da zamisliŽivot nije dovoljno veliki danije dovoljno veliki da držidovoljno veliki da drži naveliki da drži na okupuda drži na okupu svedrži na okupu sve štona okupu sve što željaokupu sve što želja uspesve što želja uspe dašto želja uspe da zamisli

Sve što je izvan dohvata naše ruke, sve što nije potpuno naše, s čim nismo srasli tako da postane isto što i mi, to je tuđe, ničije, ne štiti. To je kao vjetar, ništa, nemaš na čemu da stojiš, nizašto se ne držiš, ništa te ne drži, oči su ti prazne, srce ti je pusto, ostaje samo nemir.Ništa nije dovoljno za čoveka kome je ono što je dovoljno premalo.Život je jednostavna stvar. Činiš neke stvari i u većini ne uspeš. Neke uspevaju, te radiš više onoga što uspeva. Ukoliko baš dobro uspe, ostali te kopiraju. Tada ti počinješ raditi nešto drugo. Trik je u činjenju drugačijih stvari.samo jednim prstom pozvah te, ti si dotrc’o k’o pas… zamisli tek sta bih sve sa deset znala xDŽivot je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo, više ne postoji, ono što će biti, još nije došlo. Postoji samo ...Ženu veliki muškarac zanima samo u početku, jer to laska njenoj sujeti među drugim ženama, a i zbog toga što žena voli sve što blista.