Život nikad nije pošten, ali budući da nas je većina nepoštenih – to nam i odgovara.


ivot-nikad-nije-poten-ali-budui-da-nas-veina-nepotenih-to-nam-i-odgovara
oskar vajldŽivotnikadnijepotenalibudućidanasvećinanepotenihtonamodgovaraŽivot nikadnikad nijenije poštenali budućibudući dada nasnas jeje većinavećina nepoštenihnepoštenih –nam ii odgovaraŽivot nikad nijenikad nije poštenali budući dabudući da nasda nas jenas je većinaje većina nepoštenihvećina nepoštenih –– to namnam i odgovaraŽivot nikad nije poštenali budući da nasbudući da nas jeda nas je većinanas je većina nepoštenihje većina nepoštenih –nepoštenih – to nam– to nam iali budući da nas jebudući da nas je većinada nas je većina nepoštenihnas je većina nepoštenih –većina nepoštenih – to namnepoštenih – to nam i– to nam i odgovara

Život nije pošten, naviknite se na to! -Bil Gejts
ivot-nije-poten-naviknite-se-na-to
Žene nikad ne lažu – ali obično nadju istinu koja njima odgovara…
ene-nikad-ne-u-ali-obino-nadju-istinu-koja-njima-odgovara
Život nam vrijedi onoliko koliko nas je napora stajao. -Francois Mauriac
ivot-nam-vrijedi-onoliko-koliko-nas-napora-stajao
Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti. -Marija Kiri
ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-poverenje-u-nas-same-moramo-verovati-da-smo-nadareni-za-neto
Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati povjerenje u nas same. Moramo vjerovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti. -Marija Kiri
ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-povjerenje-u-nas-same-moramo-vjerovati-da-smo-nadareni-za