Život je ono što nam se dešava dok pravimo planove za život.


ivot-ono-to-nam-se-deava-dok-pravimo-planove-za-ivot
džon lenonŽivotonotonamsedeavadokpravimoplanovezaživotŽivot jeje onoono štošto namnam sese dešavadešava dokdok pravimopravimo planoveplanove zaza životŽivot je onoje ono štoono što namšto nam senam se dešavase dešava dokdešava dok pravimodok pravimo planovepravimo planove zaplanove za životŽivot je ono štoje ono što namono što nam sešto nam se dešavanam se dešava dokse dešava dok pravimodešava dok pravimo planovedok pravimo planove zapravimo planove za životŽivot je ono što namje ono što nam seono što nam se dešavašto nam se dešava doknam se dešava dok pravimose dešava dok pravimo planovedešava dok pravimo planove zadok pravimo planove za život

Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo. -Ivo Andrić
ivot-nam-vraa-samo-ono-to-mi-drugima-dajemo
Život koji nam je dala priroda kratak je, ali sećanje na dobro upotrebljen život večno je! -Ciceron
ivot-koji-nam-dala-priroda-kratak-ali-seanje-na-dobroupotrebljen-ivot-veno
Život koji nam je dala priroda kratak je, ali sjećanje na valjano upotrebljen život vječno je! -Ciceron
ivot-koji-nam-dala-priroda-kratak-ali-sjeanje-na-valjano-upotrebljen-ivot-vjeno