Život je ono što nam se dešava dok pravimo planove za život.


ivot-ono-to-nam-se-deava-dok-pravimo-planove-za-ivot
džon lenonŽivotonotonamsedeavadokpravimoplanovezaživotŽivot jeje onoono štošto namnam sese dešavadešava dokdok pravimopravimo planoveplanove zaza životŽivot je onoje ono štoono što namšto nam senam se dešavase dešava dokdešava dok pravimodok pravimo planovepravimo planove zaplanove za životŽivot je ono štoje ono što namono što nam sešto nam se dešavanam se dešava dokse dešava dok pravimodešava dok pravimo planovedok pravimo planove zapravimo planove za životŽivot je ono što namje ono što nam seono što nam se dešavašto nam se dešava doknam se dešava dok pravimose dešava dok pravimo planovedešava dok pravimo planove zadok pravimo planove za život

Kakvim se mislima bavimo - takav nam je život. Ako su nam misli mirne i tihe - eto nam mir. Ako su nam misli negativne - eto nam nemir. Mi tražimo pomoć od roditelja i kad ih zamolimo, oni raskrvare svoje roditeljsko srce i čine nam po volji ono što je dobro.Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo.Što je to s nama i sa životom, u kakve se to konce saplićemo, u što upadamo svojom voljom, u što nevoljom, što od nas zavisi, i što možemo sa sobom. Nisam vješt razmišljanju, više volim život nego misao o njemu, ali kako god sam prevrtao, ispada da nam se većina stvari dešava mimo nas, bez naše odluke.Planirajte ono što je teško dok je još lako, činite ono što je veliko dok je malo. Najteže stvari na svetu moraju biti učinjene dok su još lake, najveće stvari na svetu moraju biti učinjene dok su još male.Život koji nam je dala priroda kratak je, ali sećanje na dobro upotrebljen život večno je!Život koji nam je dala priroda kratak je, ali sjećanje na valjano upotrebljen život vječno je!