Život je čovekov onakav kakvim ga oblikuju njegove misli.


ivot-ovekov-onakav-kakvim-ga-oblikuju-njegove-misli
ciceronŽivotčovekovonakavkakvimgaoblikujunjegovemisliŽivot jeje čovekovčovekov onakavonakav kakvimkakvim gaga oblikujuoblikuju njegovenjegove misliŽivot je čovekovje čovekov onakavčovekov onakav kakvimonakav kakvim gakakvim ga oblikujuga oblikuju njegoveoblikuju njegove misliŽivot je čovekov onakavje čovekov onakav kakvimčovekov onakav kakvim gaonakav kakvim ga oblikujukakvim ga oblikuju njegovega oblikuju njegove misliŽivot je čovekov onakav kakvimje čovekov onakav kakvim gačovekov onakav kakvim ga oblikujuonakav kakvim ga oblikuju njegovekakvim ga oblikuju njegove misli

Budi onakav kakvim želiš da te drugi vide. -Sokrat
budi-onakav-kakvim-eli-da-te-drugi-vide