Život ovog naroda je glad, krv, muka; bedno tavorenje na svojoj zemlji i besmisleno umiranje na tuđoj.


ivot-ovog-naroda-glad-krv-muka-bedno-tavorenje-na-svojoj-zemlji-i-besmisleno-umiranje-na-oj
meša selimovićŽivotovognarodagladkrvmukabednotavorenjenasvojojzemljibesmislenoumiranjetuđojŽivot ovogovog narodanaroda jeje gladbedno tavorenjetavorenje nana svojojsvojoj zemljizemlji ii besmislenobesmisleno umiranjeumiranje nana tuđojŽivot ovog narodaovog naroda jenaroda je gladbedno tavorenje natavorenje na svojojna svojoj zemljisvojoj zemlji izemlji i besmislenoi besmisleno umiranjebesmisleno umiranje naumiranje na tuđojŽivot ovog naroda jeovog naroda je gladbedno tavorenje na svojojtavorenje na svojoj zemljina svojoj zemlji isvojoj zemlji i besmislenozemlji i besmisleno umiranjei besmisleno umiranje nabesmisleno umiranje na tuđojŽivot ovog naroda je gladbedno tavorenje na svojoj zemljitavorenje na svojoj zemlji ina svojoj zemlji i besmislenosvojoj zemlji i besmisleno umiranjezemlji i besmisleno umiranje nai besmisleno umiranje na tuđoj

Svija muka kude ne obara, tuda muka gotovo rasulo. -Hrvatske poslovice
svija-muka-kude-ne-obara-tuda-muka-gotovo-rasulo