Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno.


ivot-previe-kratak-da-bi-bio-shva-previe-ozbiljno
ŽivotpreviekratakdabibioshvaćenozbiljnoŽivot jeje previšepreviše kratakkratak dada bibi biobio shvaćenshvaćen previšepreviše ozbiljnoŽivot je previšeje previše kratakpreviše kratak dakratak da bida bi biobi bio shvaćenbio shvaćen previšeshvaćen previše ozbiljnoŽivot je previše kratakje previše kratak dapreviše kratak da bikratak da bi bioda bi bio shvaćenbi bio shvaćen previšebio shvaćen previše ozbiljnoŽivot je previše kratak daje previše kratak da bipreviše kratak da bi biokratak da bi bio shvaćenda bi bio shvaćen previšebi bio shvaćen previše ozbiljno

Opsesivna ljubav tiče se i toga da čovek sebe shvata previše ozbiljno, pa tako i svoja osećanja.Ko se previše približi ženama, taj se oprži; ko se previše udalji, taj se smrzne.Ne vrijedi. Poljubila sam i previše žaba, uhvatila previše miševa, sadila bundeve. Ništa ne pomaže! Miš je miš, bundeva je bundeva, nema čarolije. Bajka sa tužnim krajem zove se realnost!Ne vredi. Poljubila sam i previše žaba, uhvatila previše miševa, sadila bundeve. Ništa ne pomaže! Miš je miš, bundeva je bundeva, nema čarolije. Bajka sa tužnim krajem zove se realnost!Ja sam previše radoznao, previše obesan, da bih sebi mogao dopustiti jedan grubi odgovor. Bog je jedan grubi odgovor, jedna nedelikatesa spram nas mislilaca – u osnovi čak naprosto jedna gruba zabrana za nas: imate ne misliti!Jednog dana zastaćete negde na sred neke dobro poznate ulice, pogledaćete u nebo  i razumećete zašto se sve baš tako desilo. Duboko ćete udahnuti novi život i hrabrim koracima krenuti dalje, i najzad shvatiti da je život previše kratak da biste bili nesretni.