Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno.


ivot-previe-kratak-da-bi-bio-shva-previe-ozbiljno
ŽivotpreviekratakdabibioshvaćenozbiljnoŽivot jeje previšepreviše kratakkratak dada bibi biobio shvaćenshvaćen previšepreviše ozbiljnoŽivot je previšeje previše kratakpreviše kratak dakratak da bida bi biobi bio shvaćenbio shvaćen previšeshvaćen previše ozbiljnoŽivot je previše kratakje previše kratak dapreviše kratak da bikratak da bi bioda bi bio shvaćenbi bio shvaćen previšebio shvaćen previše ozbiljnoŽivot je previše kratak daje previše kratak da bipreviše kratak da bi biokratak da bi bio shvaćenda bi bio shvaćen previšebi bio shvaćen previše ozbiljno

Opsesivna ljubav tiče se i toga da čovek sebe shvata previše ozbiljno, pa tako i svoja osećanja. -Orhan Pamuk
opsesivna-ljubav-tie-se-i-toga-da-ovek-sebe-shvata-previe-ozbiljno-pa-tako-i-svoja-oseanja
Ko se previše približi ženama, taj se oprži; ko se previše udalji, taj se smrzne. -Nemačka poslovica
ko-se-previe-priblii-enama-taj-se-opri-ko-se-previe-udalji-taj-se-smrzne