Život proveden u pravljenju grešaka je ne samo časniji, nego i korisniji od života provedenog ne radeći ništa.


ivot-proveden-u-pravljenju-greaka-ne-samo-asniji-nego-i-korisniji-od-ivota-provedenog-ne-radei
džordž bernard ŠoŽivotprovedenpravljenjugreakanesamočasnijinegokorisnijiodživotaprovedenogradećinitaŽivot provedenproveden uu pravljenjupravljenju grešakagrešaka jeje nene samosamo časnijinego ii korisnijikorisniji odod životaživota provedenogprovedenog nene radećiradeći ništaŽivot proveden uproveden u pravljenjuu pravljenju grešakapravljenju grešaka jegrešaka je neje ne samone samo časnijinego i korisnijii korisniji odkorisniji od životaod života provedenogživota provedenog neprovedenog ne radećine radeći ništaŽivot proveden u pravljenjuproveden u pravljenju grešakau pravljenju grešaka jepravljenju grešaka je negrešaka je ne samoje ne samo časnijinego i korisniji odi korisniji od životakorisniji od života provedenogod života provedenog neživota provedenog ne radećiprovedenog ne radeći ništaŽivot proveden u pravljenju grešakaproveden u pravljenju grešaka jeu pravljenju grešaka je nepravljenju grešaka je ne samogrešaka je ne samo časnijinego i korisniji od životai korisniji od života provedenogkorisniji od života provedenog neod života provedenog ne radećiživota provedenog ne radeći ništa

Kao što dobro proveden dan donosi srećan san, isto tako dobro proveden život donosi srećnu smrt. -Leonardo Da Vinči
kao-to-dobro-proveden-dan-donosi-srean-san-isto-tako-dobro-proveden-ivot-donosi-srenu-smrt
Čini se da druga polovina čovečijeg života u sebi ne sadrži ništa drugo osim navika koje je sakupio u prvoj polovini života. -Fjodor Dostojevski
ini-se-da-druga-polovina-oveijeg-ivota-u-sebi-ne-sadri-drugo-osim-navika-koje-sakupio-u-prvoj-polovini-ivota
Ukoliko ne znate koji su uzroci vaših grešaka, onda niste mudriji nego što ste bili na početku. -Napoleon Hil
ukoliko-ne-znate-koji-su-uzroci-vaih-greaka-onda-niste-mudriji-nego-to-ste-bili-na-poetku
Više se plašim naših sopstvenih grešaka nego planova naših neprijatelja. -Perikle
vie-se-plaim-naih-sopstvenih-greaka-nego-planova-naih-neprijatelja