Život je pun nesreće, usamljenosti i patnje – i onda se prerano završi.


ivot-pun-nesree-usamljenosti-i-patnje-i-onda-se-prerano-zavri
vudi alenŽivotpunnesrećeusamljenostipatnjeondasepreranozavriŽivot jeje punpun nesrećeusamljenosti ii patnjepatnje –i ondaonda sese preranoprerano završiŽivot je punje pun nesrećeusamljenosti i patnjei patnje –patnje – i– i ondai onda seonda se preranose prerano završiŽivot je pun nesrećeusamljenosti i patnje –i patnje – ipatnje – i onda– i onda sei onda se preranoonda se prerano završiusamljenosti i patnje – ii patnje – i ondapatnje – i onda se– i onda se preranoi onda se prerano završi

Svo naše znanje počinje sa čulima, onda produži do razumevanja i završi sa razumom. Ne postoji ništa više od razuma. -Imanuel Kant
svo-nae-znanje-poinje-ulima-onda-produi-do-razumevanja-i-zavri-razumom-ne-postoji-vie-od-razuma
Svo naše znanje počinje sa osjetilima, onda produži do razumijevanja i završi sa razumom. Ne postoji ništa više od razuma. -Imanuel Kant
svo-nae-znanje-poinje-osjetilima-onda-produi-do-razumijevanja-i-zavri-razumom-ne-postoji-vie-od-razuma
Strah od patnje je gori od same patnje. I da nikad nijedno srce nije patilo kada je krenulo u potragu za svojim snovima, jer svaki trenutak potrage jeste trenutak sretanja s Bogom i s Vecnošću. -Paulo Koeljo
strah-od-patnje-gori-od-same-patnje-i-da-nikad-nijedno-srce-nije-patilo-kada-krenulo-u-potragu-za-svojim-snovima-jer-svaki-trenutak-potrage-jeste
Ako se bojiš usamljenosti ne ženi se. -Čehov
ako-se-boji-usamljenosti-ne-eni-se