Život je stanje aktivnosti koje stalno teži ka smrti i primiče joj se lagano i postupno; a smrt je rešenje te duge bolesti koja se naziva život.


ivot-stanje-aktivnosti-koje-stalno-tei-ka-smrti-i-primie-joj-se-lagano-i-postupno-a-smrt-reenje-te-duge-bolesti-koja-se-naziva-ivot
ivo andrićŽivotstanjeaktivnostikojestalnotežikasmrtiprimičejojselaganopostupnosmrtreenjetedugebolestikojanazivaživotŽivot jeje stanjestanje aktivnostiaktivnosti kojekoje stalnostalno težiteži kaka smrtismrti ii primičeprimiče jojjoj sese laganolagano ii postupnosmrt jeje rešenjerešenje tete dugeduge bolestibolesti kojakoja sese nazivanaziva životŽivot je stanjeje stanje aktivnostistanje aktivnosti kojeaktivnosti koje stalnokoje stalno težistalno teži kateži ka smrtika smrti ismrti i primičei primiče jojprimiče joj sejoj se laganose lagano ilagano i postupnoa smrt jesmrt je rešenjeje rešenje terešenje te dugete duge bolestiduge bolesti kojabolesti koja sekoja se nazivase naziva životŽivot je stanje aktivnostije stanje aktivnosti kojestanje aktivnosti koje stalnoaktivnosti koje stalno težikoje stalno teži kastalno teži ka smrtiteži ka smrti ika smrti i primičesmrti i primiče joji primiče joj seprimiče joj se laganojoj se lagano ise lagano i postupnoa smrt je rešenjesmrt je rešenje teje rešenje te dugerešenje te duge bolestite duge bolesti kojaduge bolesti koja sebolesti koja se nazivakoja se naziva životŽivot je stanje aktivnosti kojeje stanje aktivnosti koje stalnostanje aktivnosti koje stalno težiaktivnosti koje stalno teži kakoje stalno teži ka smrtistalno teži ka smrti iteži ka smrti i primičeka smrti i primiče jojsmrti i primiče joj sei primiče joj se laganoprimiče joj se lagano ijoj se lagano i postupnoa smrt je rešenje tesmrt je rešenje te dugeje rešenje te duge bolestirešenje te duge bolesti kojate duge bolesti koja seduge bolesti koja se nazivabolesti koja se naziva život

Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne železnička stanica. -Paulo Koeljo
na-ivot-stalno-putovanje-od-roenja-do-smrti-okolina-se-menja-ljudi-se-menjaju-potrebe-se-menjaju-ali-voz-i-dalje-ide-ivot-voz-a-ne-eleznika-stanica
Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne želježnička stanica. -Paulo Koeljo
na-ivot-stalno-putovanje-od-roenja-do-smrti-okolina-se-menja-ljudi-se-menjaju-potrebe-se-menjaju-ali-voz-i-dalje-ide-ivot-voz-a-ne-eljeka-stanica
Neka ti smrt, progonstvo i sve ostale nedaće koje ti izgledaju užasne, stalno budu pred očima, a posebno smrt, i ti onda ništa nećeš želeti suviše vatreno. -Epiktet
neka-ti-smrt-progonstvo-i-sve-ostale-nedae-koje-ti-izgledaju-uasne-stalno-budu-pred-oima-a-posebno-smrt-i-ti-onda-nee-eleti-suvie-vatreno
Čovek zaista umire. Zato se smrti i plaši. Jedino je živo biće koje od smrti zazire. Jer, samo za njega smrt je konačan nestanak. -Borislav Pekić
ovek-zaista-umire-zato-se-smrti-i-plai-jedino-ivo-bie-koje-od-smrti-zazire-jer-samo-za-njega-smrt-konaan-nestanak
Nesigurna je i nepoznata dužina života onih koji su podložni smrti. Život je težak i kratak, bremenit patnjom. Ne postoji način da oni koji su rođeni izbegnu smrt. -Buda
nesigurna-i-nepoznata-ina-ivota-onih-koji-su-podlo-smrti-ivot-teak-i-kratak-bremenit-patnjom-ne-postoji-nain-da-oni-koji-su-roeni-izbegnu-smrt