Život svakog čoveka je bajka koju je napisala Božja ruka.


ivot-svakog-oveka-bajka-koju-napisala-boja-ruka
hans kristijan andersenŽivotsvakogčovekabajkakojunapisalabožjarukaŽivot svakogsvakog čovekačoveka jeje bajkabajka kojukoju jeje napisalanapisala božjabožja rukaŽivot svakog čovekasvakog čoveka ječoveka je bajkaje bajka kojubajka koju jekoju je napisalaje napisala božjanapisala božja rukaŽivot svakog čoveka jesvakog čoveka je bajkačoveka je bajka kojuje bajka koju jebajka koju je napisalakoju je napisala božjaje napisala božja rukaŽivot svakog čoveka je bajkasvakog čoveka je bajka kojučoveka je bajka koju jeje bajka koju je napisalabajka koju je napisala božjakoju je napisala božja ruka

Šta je potrebno jednom čoveku… Jedna ruka koju može da stegne… I jedno srce koje će moći da ga razume…
potrebno-jednom-oveku-jedna-ruka-koju-moe-da-stegne-i-jedno-srce-koje-e-moi-da-ga-razume
Moj politički ideal je demokratija. Poštujmo svakog čoveka kao biće i ne pravimo ni od koga idola. -Zoran Đinđić
moj-politiki-ideal-demokratija-potujmo-svakog-oveka-kao-bie-i-ne-pravimo-od-koga-idola
Dokle god milioni žive u gladi i neznanju, svakog čoveka koji se obrazovao na njihov račun, a koji o njima ne brine, treba smatrati izdajnikom. -Mahatma Gandi
dokle-god-milioni-ive-u-gladi-i-neznanju-svakog-oveka-koji-se-obrazovao-na-njihov-raun-a-koji-o-njima-ne-brine-treba-smatrati-izdajnikom
Ljubav je bajka za labude.
ljubav-bajka-za-labude