Život je tako kratak, a zanat tako opširan za naučiti.


ivot-tako-kratak-a-zanat-tako-opiran-za-nauiti
hipokratŽivottakokratakzanatopiranzanaučitiŽivot jeje takotako kratakzanat takotako opširanopširan zaza naučitiŽivot je takoje tako krataka zanat takozanat tako opširantako opširan zaopširan za naučitiŽivot je tako krataka zanat tako opširanzanat tako opširan zatako opširan za naučitia zanat tako opširan zazanat tako opširan za naučiti

Volio sam je tako lako, a tako sam teško to znao pokazati, a onda odjednom raspored madeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi je u koje zvijezde se trebam zagledati i tako, eto ti pjesma, ludo jedna.Život bi bio tako divan kad bi znali šta činiti s njim.Život je kratak, ali je ipak sladak.Život, tako-zvani je kratka epizoda između dvije velike misterije koje su u biti jedna.Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima,kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima, kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.