Život je tako kratak, a zanat tako opširan za naučiti.


ivot-tako-kratak-a-zanat-tako-opiran-za-nauiti
hipokratŽivottakokratakzanatopiranzanaučitiŽivot jeje takotako kratakzanat takotako opširanopširan zaza naučitiŽivot je takoje tako krataka zanat takozanat tako opširantako opširan zaopširan za naučitiŽivot je tako krataka zanat tako opširanzanat tako opširan zatako opširan za naučitia zanat tako opširan zazanat tako opširan za naučiti

Život bi bio tako divan kad bi znali šta činiti s njim. -Greta Garbo
ivot-bi-bio-tako-divan-kad-bi-znali-initi-s-njim
Život, tako-zvani je kratka epizoda između dvije velike misterije koje su u biti jedna. -Carl Jung
ivot-takozvani-kratka-epizoda-izmeu-dvije-velike-misterije-koje-su-u-biti-jedna