Život je tragedija izbliza, ali na duge staze je komedija.


ivot-tragedija-izbliza-ali-na-duge-staze-komedija
Čarli ČaplinŽivottragedijaizblizaalinadugestazekomedijaŽivot jeje tragedijatragedija izblizaali nana dugeduge stazestaze jeje komedijaŽivot je tragedijaje tragedija izblizaali na dugena duge stazeduge staze jestaze je komedijaŽivot je tragedija izblizaali na duge stazena duge staze jeduge staze je komedijaali na duge staze jena duge staze je komedija

Život je komedija za one koji misle, a tragedija za one koji osećaju. -Pablo Pikaso
ivot-komedija-za-one-koji-misle-a-tragedija-za-one-koji-oseaju
Nikad još nije bilo nezanimljiva života... I iza najdosadnije vanjštine skrivaju se drama, komedija i tragedija. -Mark Tven
nikad-jo-nije-bilo-nezanimljiva-ivota-i-iza-najdosadnije-vanjtine-skrivaju-se-drama-komedija-i-tragedija
Život je stanje aktivnosti koje stalno teži ka smrti i primiče joj se lagano i postupno; a smrt je rešenje te duge bolesti koja se naziva život. -Ivo Andrić
ivot-stanje-aktivnosti-koje-stalno-tei-ka-smrti-i-primie-joj-se-lagano-i-postupno-a-smrt-reenje-te-duge-bolesti-koja-se-naziva-ivot
Život je stvarno jednostavan, ali mi insistiramo učiniti ga komplikovanim. -Konfučije
ivot-stvarno-jednostavan-ali-mi-insistiramo-uiniti-ga-komplikovanim