Život uvek čeka kritične trenutke da bi tek tada pokazao svoju blistavu stranu.


ivot-uvek-eka-kritine-trenutke-da-bi-tek-tada-pokazao-svoju-blistavu-stranu
paulo koeljoŽivotuvekčekakritičnetrenutkedabitektadapokazaosvojublistavustranuŽivot uvekuvek čekačeka kritičnekritične trenutketrenutke dada bibi tektek tadatada pokazaopokazao svojusvoju blistavublistavu stranuŽivot uvek čekauvek čeka kritičnečeka kritične trenutkekritične trenutke datrenutke da bida bi tekbi tek tadatek tada pokazaotada pokazao svojupokazao svoju blistavusvoju blistavu stranuŽivot uvek čeka kritičneuvek čeka kritične trenutkečeka kritične trenutke dakritične trenutke da bitrenutke da bi tekda bi tek tadabi tek tada pokazaotek tada pokazao svojutada pokazao svoju blistavupokazao svoju blistavu stranuŽivot uvek čeka kritične trenutkeuvek čeka kritične trenutke dačeka kritične trenutke da bikritične trenutke da bi tektrenutke da bi tek tadada bi tek tada pokazaobi tek tada pokazao svojutek tada pokazao svoju blistavutada pokazao svoju blistavu stranu

Kada se plašiš i kolebaš, kada te život lomi, tek tada ćeš otkriti svoju pravu snagu. -Silvester Stalone
kada-se-plai-i-koleba-kada-te-ivot-lomi-tek-tada-e-otkriti-svoju-pravu-snagu
Nemojte živeti sto godina, jer će vam deca tada imati po sedamdeset i osamdeset godina i tek tada nećete znati šta da radite s njima. -Duško Radović
nemojte-iveti-sto-godina-jer-e-vam-deca-tada-imati-po-sedamdeset-i-osamdeset-godina-i-tek-tada-neete-znati-da-radite-s-njima
Gledajte uvek svetliju stranu stvari… a ako je nema – ribajte tamnu dok ne zasija!
gledajte-uvek-svetliju-stranu-stvari-a-ako-nema-ribajte-tamnu-dok-ne-zasija
Kako izgubiti na kilazi: Okrenete glavu na desnu stranu, onda okrenete glavu na levu stranu. I ponovite te pokrete svaki put kad vas neko ponudi hranom. :D
kako-izgubiti-na-kilazi-okrenete-glavu-na-desnu-stranu-onda-okrenete-glavu-na-levu-stranu-i-ponovite-te-pokrete-svaki-put-kad-vas-neko-ponudi-hranom-d