životu ću glavu spustiti samo kad mi se KOPAČKA odveže.! :)


ivotu-u-glavu-spustiti-samo-kad-mi-se-kopaka-odvee
životućuglavuspustitisamokadmisekopaČkaodvežeživotu ćuću glavuglavu spustitispustiti samosamo kadkad mimi sese kopaČkaživotu ću glavuću glavu spustitiglavu spustiti samospustiti samo kadsamo kad mikad mi semi se kopaČkaživotu ću glavu spustitiću glavu spustiti samoglavu spustiti samo kadspustiti samo kad misamo kad mi sekad mi se kopaČkaživotu ću glavu spustiti samoću glavu spustiti samo kadglavu spustiti samo kad mispustiti samo kad mi sesamo kad mi se kopaČka

U životu ću glavu spustiti samo kad mi se KOPAČKA odveže!
u-ivotu-u-glavu-spustiti-samo-kad-mi-se-kopaka-odvee
Kako izgubiti na kilazi: Okrenete glavu na desnu stranu, onda okrenete glavu na levu stranu. I ponovite te pokrete svaki put kad vas neko ponudi hranom. :D
kako-izgubiti-na-kilazi-okrenete-glavu-na-desnu-stranu-onda-okrenete-glavu-na-levu-stranu-i-ponovite-te-pokrete-svaki-put-kad-vas-neko-ponudi-hranom-d
Možda ti i ne slutiš koliko volim tvoju tršavu glavu, detinju glavu koja miriše na sapun i penušavi aprilski vetar. -Miroslav Mika Antić
moda-ti-i-ne-sluti-koliko-volim-tvoju-travu-glavu-detinju-glavu-koja-mirie-na-sapun-i-penuavi-aprilski-vetar
TV Zakon: Golovi se postižu u trenutku kad okreneš glavu da vikneš deci da se smire. :D
tv-zakon-golovi-se-postiu-u-trenutku-kad-okrene-glavu-da-vikne-deci-da-se-smire-d
Ravnopravnost u prirodi bi bila kad bi cvet mogao, šetajući livadom ugledavši divnog čoveka, otrgnuti mu glavu. :D
ravnopravnost-u-prirodi-bi-bila-kad-bi-cvet-mogao-etajui-livadom-ugledavi-divnog-oveka-otrgnuti-mu-glavu-d