Iz najdubljih žudnji često proizilazi najsmrtonosnija mržnja.


iz-najdubljih-udnji-esto-proizilazi-najsmrtonosnija-mrnja
sokratiznajdubljihžudnjičestoproizilazinajsmrtonosnijamržnjaiz najdubljihnajdubljih žudnjižudnji čestočesto proizilaziproizilazi najsmrtonosnijanajsmrtonosnija mržnjaiz najdubljih žudnjinajdubljih žudnji čestožudnji često proizilazičesto proizilazi najsmrtonosnijaproizilazi najsmrtonosnija mržnjaiz najdubljih žudnji čestonajdubljih žudnji često proizilazižudnji često proizilazi najsmrtonosnijačesto proizilazi najsmrtonosnija mržnjaiz najdubljih žudnji često proizilazinajdubljih žudnji često proizilazi najsmrtonosnijažudnji često proizilazi najsmrtonosnija mržnja

Mudrost proizilazi iz čuđenja. -Sokrat
mudrost-proizilazi-iz-uenja
Postoje tri vrste žudnji. Žudnja za zadovoljstvima čula, žudnja za postojanjem, žudnja za nepostojanjem. -Buda
postoje-tri-vrste-udnji-udnja-za-zadovoljstvima-ula-udnja-za-postojanjem-udnja-za-nepostojanjem
Pre sam žudeo za mnogim, mnogim stvarima, a sada imam samo jednu želju, a to je da se rešim od svih svojih starih žudnji. -Džon Kliz
pre-sam-udeo-za-mnogim-mnogim-stvarima-a-sada-imam-samo-jednu-elju-a-to-da-se-reim-od-svih-svojih-starihudnji
Jedini istinski osećaj sigurnosti u životu proizilazi iz spoznaje da se svakoga dana na neki način usavršavamo. -Entoni Robins
jedini-istinski-oseaj-sigurnosti-u-ivotu-proizilazi-iz-spoznaje-da-se-svakoga-dana-na-neki-nain-usavravamo