Izaberi posao koji voliš, i neceš morati raditi ni dana u životu.


izaberi-posao-koji-voli-i-nece-morati-raditi-dana-u-ivotu
konfučijeizaberiposaokojivolinecemoratiraditidanaživotuizaberi posaoposao kojikoji voliši necešneceš moratimorati raditiraditi nini danadana uu životuizaberi posao kojiposao koji voliši neceš moratineceš morati raditimorati raditi niraditi ni danani dana udana u životuizaberi posao koji voliši neceš morati raditineceš morati raditi nimorati raditi ni danaraditi ni dana uni dana u životui neceš morati raditi nineceš morati raditi ni danamorati raditi ni dana uraditi ni dana u životu

Izaberi posao koji voliš, i nećeš morati da radiš nijedan dan u svome životu. -Konfučije
izaberi-posao-koji-voli-i-nee-morati-da-radi-nijedan-dan-u-svome-ivotu
Ne voliš da budeš na smetnji, ne voliš da te neko krivo pogleda, ne voliš da ti iko ružnu reč kaže. Kako onda misliš da živiš? -Meša Selimović
ne-voli-da-bude-na-smetnji-ne-voli-da-te-neko-krivo-pogleda-ne-voli-da-ti-iko-runu-re-kae-kako-onda-misli-da-ivi
Tvoj je posao odglumiti ulogu koja ti je dana što je bolje moguće. -Epiktet
tvoj-posao-odglumiti-ulogu-koja-ti-dana-to-bolje-mogue
U životu jedne žene možeš raditi sve,OSIM da joj se vratiš,kad te zaboravi,…
u-ivotu-jedne-ene-moe-raditi-sveosim-da-joj-se-vratikad-te-zaboravi