Izasao je iPhone 5…I to je vec peti iPhone koji nemam :)


izasao-iphone-5i-to-vec-peti-iphone-koji-nemam
izasaoiphone5…itovecpetikojinemamizasao jeje iphoneiphone 5…ije vecvec petipeti iphoneiphone kojikoji nemamizasao je iphoneje iphone 5…i5…i to jeje vec petivec peti iphonepeti iphone kojiiphone koji nemamizasao je iphone 5…iiphone 5…i to je5…i to je vecje vec peti iphonevec peti iphone kojipeti iphone koji nemamje iphone 5…i to jeiphone 5…i to je vec5…i to je vec petije vec peti iphone kojivec peti iphone koji nemam

Chuck Norris jedini ima iPhone sa CELOM jabukom!
chuck-norris-jedini-ima-iphone-celom-jabukom
Ja stvarno nemam ljubav kome da dam, ali i nemam nikoga ko to zaslužuje. -Čarls Bukovski
ja-stvarno-nemam-ljubav-kome-da-dam-ali-i-nemam-nikoga-ko-to-zasluuje
Istetoviraću tvoje ime na peti da te ceo život gazim! xD
istetovirau-tvoje-ime-na-peti-da-te-ceo-ivot-gazim-xd
Jedna stvar koju morate da znate o meni je da nemam filter kada su u pitanju mišljenja. Zaista nemam problem da iskažem tačno ono što mislim o nekoj osobi. -Kobi Brajant
jedna-stvar-koju-morate-da-znate-o-meni-da-nemam-filter-kada-su-u-pitanju-miljenja-zaista-nemam-problem-da-iskaem-no-ono-to-mislim-o-nekoj-osobi
..Ja nemam vise razloga da zivim..Ja nemam vise cemu da se divim..
ja-nemam-vise-razloga-da-zivimja-nemam-vise-cemu-da-se-divim