Izazov neće čekati. Život se ne osvrće unatrag. Nedelju dana je više nego dovoljno vremena za odluku hoćemo li prihvatiti ili odbaciti svoju sudbinu.


izazov-nee-ekati-ivot-se-ne-osvre-unatrag-nedelju-dana-vie-nego-dovoljno-vremena-za-odluku-hoemo-li-prihvatiti-ili-odbaciti-svoju-sudbinu
paulo koeljoizazovnećečekatiŽivotseneosvrćeunatragnedeljudanavienegodovoljnovremenazaodlukuhoćemoliprihvatitiiliodbacitisvojusudbinuizazov nećeneće čekatiŽivot sese nene osvrćeosvrće unatragnedelju danadana jeje viševiše negonego dovoljnodovoljno vremenavremena zaza odlukuodluku hoćemohoćemo lili prihvatitiprihvatiti iliili odbacitiodbaciti svojusvoju sudbinuizazov neće čekatiŽivot se nese ne osvrćene osvrće unatragnedelju dana jedana je višeje više negoviše nego dovoljnonego dovoljno vremenadovoljno vremena zavremena za odlukuza odluku hoćemoodluku hoćemo lihoćemo li prihvatitili prihvatiti iliprihvatiti ili odbacitiili odbaciti svojuodbaciti svoju sudbinuŽivot se ne osvrćese ne osvrće unatragnedelju dana je višedana je više negoje više nego dovoljnoviše nego dovoljno vremenanego dovoljno vremena zadovoljno vremena za odlukuvremena za odluku hoćemoza odluku hoćemo liodluku hoćemo li prihvatitihoćemo li prihvatiti ilili prihvatiti ili odbacitiprihvatiti ili odbaciti svojuili odbaciti svoju sudbinuŽivot se ne osvrće unatragnedelju dana je više negodana je više nego dovoljnoje više nego dovoljno vremenaviše nego dovoljno vremena zanego dovoljno vremena za odlukudovoljno vremena za odluku hoćemovremena za odluku hoćemo liza odluku hoćemo li prihvatitiodluku hoćemo li prihvatiti ilihoćemo li prihvatiti ili odbacitili prihvatiti ili odbaciti svojuprihvatiti ili odbaciti svoju sudbinu

Život ne gleda unatrag. Jedna nedjelja je dio vremena više nego dovoljan da bismo spoznali da li da prihvatimo ili ne svoju sudbinu. -Paulo Koeljo
ivot-ne-gleda-unatrag-jedna-nedjelja-dio-vremena-vie-nego-dovoljan-da-bismo-spoznali-da-li-da-prihvatimo-ili-ne-svoju-sudbinu
Ljudi, čak više nego stvari, moraju biti restaurirani, obnovljeni, oživljeni, popravljeni i spašeni. Nikada nikoga nemojte odbaciti. -Odri Hepbern
ljudi-ak-vie-nego-stvari-moraju-biti-restaurirani-obnovljeni-oivljeni-popravljeni-i-spaeni-nikada-nikoga-nemojte-odbaciti
Život se može razumjeti samo unatrag. Živjeti se mora, ali samo unaprijed. -Odabrane poslovice
ivot-se-moe-razumjeti-samo-unatrag-ivjeti-se-mora-ali-samo-unaprijed
Da bi čovek bio slobodan nije dovoljno odbaciti svoje okove, već živeti na način da poštuje i razvija slobodu drugih ljudi. -Nelson Mandela
da-bi-ovek-bio-slobodan-nije-dovoljno-odbaciti-svoje-okove-ve-iveti-na-nain-da-potuje-i-razvija-slobodu-drugih-ljudi
Kad slušaš jednu pesmu neprekidno tri dana,nešto nije u redu ili sa tobom ili sa pesmom ili sa ta tri dana
kad-slua-jednu-pesmu-neprekidno-tri-dananeto-nije-u-redu-ili-tobom-ili-pesmom-ili-tri-dana