Izazovi postoje da bi ojačali naša uverenja, a ne da bi nas pregazili.


izazovi-postoje-da-bi-ojaali-naa-uverenja-a-ne-da-bi-nas-pregazili
nik vujičićizazovipostojedabiojačalinaauverenjanenaspregaziliizazovi postojepostoje dada bibi ojačaliojačali našanaša uverenjane dada bibi nasnas pregaziliizazovi postoje dapostoje da bida bi ojačalibi ojačali našaojačali naša uverenjaa ne dane da bida bi nasbi nas pregaziliizazovi postoje da bipostoje da bi ojačalida bi ojačali našabi ojačali naša uverenjaa ne da bine da bi nasda bi nas pregaziliizazovi postoje da bi ojačalipostoje da bi ojačali našada bi ojačali naša uverenjaa ne da bi nasne da bi nas pregazili

Izazovi su darovi koji nas prisile da pronađemo nova stajališta. -Opra Vinfri
izazovi-su-darovi-koji-nas-prisile-da-pronaemo-nova-stajali
Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok. -Jovan Dučić
za-svaku-nau-nesreu-kriva-ili-naa-lakoumnost-ili-naa-gordost-ili-naa-glupost-ili-na-porok
Kod nas na Balkanu postoje pet godišnjih doba: proleće, leto, jesen, zima i RAT -Dušan Kovačević
kod-nas-na-balkanu-postoje-pet-godinjih-doba-prolee-leto-jesen-zima-i-rat
Amerikanci ne razumeju da naša zemlja nije samo Kuba; naša zemlja je celokupno čovečanstvo. -Fidel Kastro
amerikanci-ne-razumeju-da-naa-zemlja-nije-samo-kuba-naa-zemlja-celokupno-oveanstvo
Naravno da postoje trenutci kad se pitate koliko se još dugo možete baviti ovim poslom jer postoje neki aspekti koji nisu ugodni, posebno što se tiče načina života. Ali, ja jednostavno volim pobeđivati. -Ajrton Sena
naravno-da-postoje-trenutci-kad-se-pitate-koliko-se-jo-dugo-moete-baviti-ovim-poslom-jer-postoje-neki-aspekti-koji-nisu-ugodni-posebno-to-se-tie-naina