Izbori su stvar naroda. Odluka je u rukama naroda. Ako narod okrene leđa toj vatri i sprži zadnjicu, onda će taj isti narod morati da sjedi na plikovima.


izbori-su-stvar-naroda-odluka-u-rukama-naroda-ako-narod-okrene-a-toj-vatri-i-spri-zadnjicu-onda-e-taj-isti-narod-morati-da-sjedi-na-plikovima
abraham linkolnizborisustvarnarodaodlukarukamaakonarodokreneleđatojvatrispržizadnjicuondaćetajistimoratidasjedinaplikovimaizbori susu stvarstvar narodaodluka jeu rukamarukama narodaako narodnarod okreneokrene leđaleđa tojtoj vatrivatri ii spržisprži zadnjicuonda ćeće tajtaj istiisti narodnarod moratimorati dada sjedisjedi nana plikovimaizbori su stvarsu stvar narodaodluka je uje u rukamau rukama narodaako narod okrenenarod okrene leđaokrene leđa tojleđa toj vatritoj vatri ivatri i spržii sprži zadnjicuonda će tajće taj istitaj isti narodisti narod moratinarod morati damorati da sjedida sjedi nasjedi na plikovima

Jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo i počitujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo, dotle živi i narod, može se među sobom razumijevati i umno sajedinjavati, ne preliva se u drugi, ne propada.Nije narod tu da vidi gde se nalazi prava moć, kako utiče na politiku i u koju svrhu. Pre, za narod je samo da mrze i da se plaše jedni drugih.Kad bi ljudi uvek isti ostajali, nikada nijedan narod ne bi se poboljšao ni prosvetio.Lako je meni biti veliki s našom iskusnom vojskom i ogromnim sredstvima, ali daleko na jugu, na Balkanu, postoji jedan vojskoviđa iznikao iz prostog naroda, koji je okupivši oko sebe svoje čobane, uspeo bez oružja i samo trešnjevim topovima, da potrese temelje svemoćnog osmanlijskog carstva i da tako oslobodi svoj porobljeni narod. To je Crni Đorđe i njemu pripada slava najvećeg vojskovođe!Lako je meni biti veliki s našom iskusnom vojskom i ogromnim sredstvima, ali daleko na jugu, na Balkanu, postoji jedan vojskoviđa iznikao iz prostog naroda, koji je okupivši oko sebe svoje čobane, uspeo bez oružja i samo trešnjevim topovima, da potrese temelje svemoćnog osmanlijskog carstva i da tako oslobodi svoj porobljeni narod. To je Crni Đorđe i njemu pripada slava najvežeg vojskovođe!Ne brini ti, moj brajko, hoće li narod propasti ili neće, nego radi ono što si ti kadar! Pa ako svaki uradi onoliko koliko je kadar, neće narod nikad propasti.