Izgleda da smo manje nesrećni ako nismo sami.


izgleda-da-smo-manje-nesre-ako-nismo-sami
volterizgledadasmomanjenesrećniakonismosamiizgleda dada smosmo manjemanje nesrećninesrećni akoako nismonismo samiizgleda da smoda smo manjesmo manje nesrećnimanje nesrećni akonesrećni ako nismoako nismo samiizgleda da smo manjeda smo manje nesrećnismo manje nesrećni akomanje nesrećni ako nismonesrećni ako nismo samiizgleda da smo manje nesrećnida smo manje nesrećni akosmo manje nesrećni ako nismomanje nesrećni ako nismo sami

Mi se rađamo sami i umiremo sami. Jedino kroz našu ljubav i prijateljstvo možemo na trenutak stvoriti iluziju da nismo sami.Izgleda da smo na Balkan došli idući za stokom. More nas je spriječilo da odemo u Afriku u koju smo se bili zaputili.Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako srećni ni tako nesrećni kako se to govori.Mislim da nam se ljubav, ako je tražimo bez straha, takođe ukaže i onda privlači sve više ljubavi. Ako nas jedna osoba želi, svi nas žele. Međutim, ako smo sami, postajemo još usamljeniji. Čudan je život.Kada se zaljubimo sami sebi smo jako različiti nego što smo to bili pre ljubavi.Avaj, tugo golema, nešto se desilo sa nama, nešto se grdno desilo s nama, smanjili smo se a nismo to ni primjetili. Kad smo se to izgubili, kad smo to dopustili?