Izgleda, prestao sam da volim. Počeo sam da mislim ljubavlju. Izgleda da sam izdao najlirskije u sebi. Počeo sam da mislim osećanjima.


izgleda-prestao-sam-da-volim-poeo-sam-da-mislim-ljubavlju-izgleda-da-sam-izdao-najlirskije-u-sebi-poeo-sam-da-mislim-oseanjima
miroslav mika antićizgledaprestaosamdavolimpočeomislimljubavljuizgledaizdaonajlirskijesebiosećanjimaprestao samsam dada volimpočeo samsam dada mislimmislim ljubavljuizgleda dada samsam izdaoizdao najlirskijenajlirskije uu sebipočeo samsam dada mislimmislim osećanjimaprestao sam dasam da volimpočeo sam dasam da mislimda mislim ljubavljuizgleda da samda sam izdaosam izdao najlirskijeizdao najlirskije unajlirskije u sebipočeo sam dasam da mislimda mislim osećanjimaprestao sam da volimpočeo sam da mislimsam da mislim ljubavljuizgleda da sam izdaoda sam izdao najlirskijesam izdao najlirskije uizdao najlirskije u sebipočeo sam da mislimsam da mislim osećanjimapočeo sam da mislim ljubavljuizgleda da sam izdao najlirskijeda sam izdao najlirskije usam izdao najlirskije u sebipočeo sam da mislim osećanjima

Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost
Došao Smak sveta u Srbiju. Gleda oko sebe, pa pomisli u sebi: – Izgleda da sam već bio ovde! … :)
doao-smak-sveta-u-srbiju-gleda-oko-sebe-pa-pomisli-u-sebi-izgleda-da-sam-ve-bio-ovde
Ne trudim se? Trudila sam se,a ti nisi hteo ni malim prstom da pomeris.Ne izvinjavam se? Izvinjavam se,samo kad ja mislim da sam pogresila.Ne oprastam ? ...
ne-trudim-se-trudila-sam-sea-ti-nisi-hteo-malim-prstom-da-pomerisne-izvinjavam-se-izvinjavam-sesamo-kad-ja-mislim-da-sam-pogresilane-oprastam
Jer, još sam suviše mlad da mislim o grobu, a već sam suviše star da brojim zvezde. -Đorđe Balašević
jer-jo-sam-suvie-mlad-da-mislim-o-grobu-a-ve-sam-suvie-star-da-brojim-zvezde