Izlaz iz lavirinta svake usamljenosti jeste ljubav.


izlaz-iz-lavirinta-svake-usamljenosti-jeste-ljubav
ljiljana habjanović-djurovićizlazizlavirintasvakeusamljenostijesteljubavizlaz iziz lavirintalavirinta svakesvake usamljenostiusamljenosti jestejeste ljubavizlaz iz lavirintaiz lavirinta svakelavirinta svake usamljenostisvake usamljenosti jesteusamljenosti jeste ljubavizlaz iz lavirinta svakeiz lavirinta svake usamljenostilavirinta svake usamljenosti jestesvake usamljenosti jeste ljubavizlaz iz lavirinta svake usamljenostiiz lavirinta svake usamljenosti jestelavirinta svake usamljenosti jeste ljubav

Istinska ljubav vrijedna je svake žrtve.Sve što znamo o ljubavi jeste da je ljubav sve! :)))Najjača ljubav jeste ona koja može pokazati svoju slabost.Ako se bojiš usamljenosti ne ženi se.Onaj ko voli taj je pobedio svet i ne plaši se da će išta izgubiti. Istinska ljubav jeste čin potpunog predavanja.Život je pun nesreće, usamljenosti i patnje – i onda se prerano završi.