Između žene i velikog muškarca postoji prirodan antagonizam, zbog čega su veliki ljudi ili izbegavali superijornije žene, ili imali s njima samo nesrećne doživljaje.


izmeu-ene-i-velikog-mukarca-postoji-prirodan-antagonizam-zbog-ega-su-veliki-ljudi-ili-izbegavali-superijornije-ene-ili-imali-s-njima-samo-nesrene
jovan dučićizmeđuženevelikogmukarcapostojiprirodanantagonizamzbogčegasuvelikiljudiiliizbegavalisuperijorniježeneimalinjimasamonesrećnedoživljajeizmeđu ženežene ii velikogvelikog muškarcamuškarca postojipostoji prirodanprirodan antagonizamzbog čegačega susu velikiveliki ljudiljudi iliili izbegavaliizbegavali superijornijesuperijornije ženeili imaliimali ss njimanjima samosamo nesrećnenesrećne doživljajeizmeđu žene ižene i velikogi velikog muškarcavelikog muškarca postojimuškarca postoji prirodanpostoji prirodan antagonizamzbog čega sučega su velikisu veliki ljudiveliki ljudi ililjudi ili izbegavaliili izbegavali superijornijeizbegavali superijornije ženeili imali simali s njimas njima samonjima samo nesrećnesamo nesrećne doživljaje

Isti afekti su kod muškarca i žene ipak različiti u tempu: stoga nema kraja nesporazumima između muškarca i žene. -Fridrih Niče
isti-afekti-su-kod-mukarca-i-ene-ipak-razliiti-u-tempu-stoga-nema-kraja-nesporazumima-izmeu-mukarca-i-ene
Feminizam postoji samo zbog toga da bi se ružne žene integrisale u društvo. -Čarls Bukovski
feminizam-postoji-samo-zbog-toga-da-bi-se-rune-ene-integrisale-u-drutvo
Hteli mi to ili ne, u životu muškarca postoji samo jedna žena. Sve ostale su njena senka. -Koko Šanel
hteli-mi-to-ili-ne-u-ivotu-mukarca-postoji-samo-jedna-ena-sve-ostale-su-njena-senka
Niko ne peva bez razloga. Da biste postali pevač, neko vas je morao mrzeti- ili profesori ili žene. -Duško Radović
niko-ne-peva-bez-razloga-da-biste-postali-peva-neko-vas-morao-mrzeti-ili-profesori-ili-ene