Iznad svakog oblaka koji pravi senu je zvezda koja daje svetlo.


iznad-svakog-oblaka-koji-pravi-senu-zvezda-koja-daje-svetlo
pitagoraiznadsvakogoblakakojipravisenuzvezdakojadajesvetloiznad svakogsvakog oblakaoblaka kojikoji pravipravi senusenu jeje zvezdazvezda kojakoja dajedaje svetloiznad svakog oblakasvakog oblaka kojioblaka koji pravikoji pravi senupravi senu jesenu je zvezdaje zvezda kojazvezda koja dajekoja daje svetloiznad svakog oblaka kojisvakog oblaka koji pravioblaka koji pravi senukoji pravi senu jepravi senu je zvezdasenu je zvezda kojaje zvezda koja dajezvezda koja daje svetloiznad svakog oblaka koji pravisvakog oblaka koji pravi senuoblaka koji pravi senu jekoji pravi senu je zvezdapravi senu je zvezda kojasenu je zvezda koja dajeje zvezda koja daje svetlo

Iznad svakog oblaka koji pravi sjenu je zvijezda koja daje svjetlo. -Pitagora
iznad-svakog-oblaka-koji-pravi-sjenu-zvijezda-koja-daje-svjetlo
Ne pravi od tuge nauku, mami svetlo na sledećem bregu. -Đorđe Balašević
ne-pravi-od-tuge-nauku-mami-svetlo-na-sledeem-bregu