Iznad svega, budi sposoban da duboko osetiš bilo kakvu nepravdu počinjenu prema bilo kome, bilo gdje u svetu.


iznad-svega-budi-sposoban-da-duboko-oseti-bilo-kakvu-nepravdu-poinjenu-prema-bilo-kome-bilo-gdje-u-svetu
Če gevaraiznadsvegabudisposobandadubokoosetibilokakvunepravdupočinjenupremakomegdjesvetuiznad svegabudi sposobansposoban dada dubokoduboko osetišosetiš bilobilo kakvukakvu nepravdunepravdu počinjenupočinjenu premaprema bilobilo komebilo gdjegdje uu svetubudi sposoban dasposoban da dubokoda duboko osetišduboko osetiš biloosetiš bilo kakvubilo kakvu nepravdukakvu nepravdu počinjenunepravdu počinjenu premapočinjenu prema biloprema bilo komebilo gdje ugdje u svetubudi sposoban da dubokosposoban da duboko osetišda duboko osetiš biloduboko osetiš bilo kakvuosetiš bilo kakvu nepravdubilo kakvu nepravdu počinjenukakvu nepravdu počinjenu premanepravdu počinjenu prema bilopočinjenu prema bilo komebilo gdje u svetubudi sposoban da duboko osetišsposoban da duboko osetiš biloda duboko osetiš bilo kakvuduboko osetiš bilo kakvu nepravduosetiš bilo kakvu nepravdu počinjenubilo kakvu nepravdu počinjenu premakakvu nepravdu počinjenu prema bilonepravdu počinjenu prema bilo kome

Šta bi bilo kad bi bilo? A ja se pitam šta bi bilo da nije bilo? :)
bi-bilo-kad-bi-bilo-a-ja-se-pitam-bi-bilo-da-nije-bilo
Pre svega decu bi trebalo poveravati samo ljudima koji se odlikuju bilo srcem bilo duhom. -Žorž Sand
pre-svega-decu-bi-trebalo-poveravati-samo-ljudima-koji-se-odlikuju-bilo-srcem-bilo-duhom
Nikad joj nije rekao ništa, ni hvala čak. Ne rečima. A svim drugim, očima, pogledom, celim bićem govorio je više nego što joj je bilo kad i bilo ko i bilo ...
nikad-joj-nije-rekao-hvala-ak-ne-reima-a-svim-drugim-oima-pogledom-celim-biem-govorio-vie-nego-to-joj-bilo-kad-i-bilo-ko-i-bilo