Izolacija je dar, sve ostalo je proba tvoje izdržljivosti, koliko stvarno to želiš da uradiš.


izolacija-dar-sve-ostalo-proba-tvoje-izdrljivosti-koliko-stvarno-to-eli-da-uradi
Čarls bukovskiizolacijadarsveostaloprobatvojeizdržljivostikolikostvarnotoželidauradiizolacija jeje darsve ostaloostalo jeje probaproba tvojetvoje izdržljivostikoliko stvarnoželiš dada uradišizolacija je darsve ostalo jeostalo je probaje proba tvojeproba tvoje izdržljivostistvarno to želišželiš da uradišsve ostalo je probaostalo je proba tvojeje proba tvoje izdržljivostikoliko stvarno to želišstvarno to želiš dasve ostalo je proba tvojeostalo je proba tvoje izdržljivostikoliko stvarno to želiš dastvarno to želiš da uradiš

Ako nešto želiš da uradiš pameću, onda o tome razmišljaj noću. -Pitagora
ako-neto-eli-da-uradi-pameu-onda-o-tome-razmiljaj-nou
I zato, sve što ti je strano posmatraj blagonaklono. Jer i tvoje je rasuđivanje, jer i tvoje je delanje za nekog nasilje i bol. -Miroslav Mika Antić
i-zato-sve-to-ti-strano-posmatraj-blagonaklono-jer-i-tvoje-rasuivanje-jer-i-tvoje-delanje-za-nekog-nasilje-i-bol
Moj otac je često govorio da nikada nije kasno da uradiš ono što želiš. I rekao je da nikada nećemo znati šta možemo dok to ne probamo. -Majkl Džordan
moj-otac-esto-govorio-da-nikada-nije-kasno-da-uradi-ono-to-eli-i-rekao-da-nikada-neemo-znati-moemo-dok-to-ne-probamo
Droge su gubitak vremena. One uništavaju tvoje sećanje i tvoje samopoštovanje, kao i sve što ide sa tvojim samopouzdanjem. U njima nema ništa dobro. -Kurt Kobejn
droge-su-gubitak-vremena-one-unitavaju-tvoje-seanje-i-tvoje-samopotovanje-kao-i-sve-to-ide-tvojim-samopouzdanjem-u-njima-nema-dobro
Nikada ne odustaj od onoga što stvarno želiš. Čovek sa velikim snovima je mnogo moćniji od onog sa činjenicama. -Albert Ajnštajn
nikada-ne-odustaj-od-onoga-to-stvarno-eli-ovek-velikim-snovima-mnogo-moniji-od-onog-injenicama