Izrazi svoju bol rečju! Bol koja ne govori, guši puno srce dok ne pukne.


izrazi-svoju-bol-reju-bol-koja-ne-govori-gui-puno-srce-dok-ne-pukne
vilijam Šekspirizrazisvojubolrečjubolkojanegovoriguipunosrcedokpukneizrazi svojusvoju bolbol rečjubol kojakoja nene govoriguši punopuno srcesrce dokdok nene pukneizrazi svoju bolsvoju bol rečjubol koja nekoja ne govoriguši puno srcepuno srce doksrce dok nedok ne pukneizrazi svoju bol rečjubol koja ne govoriguši puno srce dokpuno srce dok nesrce dok ne pukneguši puno srce dok nepuno srce dok ne pukne

Pijem da bih utopila svoju bol,ali prokleta bol je naucila kako da pliva,i sada pokušavam doplivati do pristojnosti i dobrog ponasanja. -Frida Kalo
pijem-da-bih-utopila-svoju-bolali-prokleta-bol-naucila-kako-da-plivai-sada-pokuavam-doplivati-do-pristojnosti-i-dobrog-ponasanja
mrzim kad mi pukne veza, ima da je*em net ako mi samo jos jednom pukne veza. samo da me telenor ne optuzi za silovanje!.
mrzim-kad-mi-pukne-veza-ima-da-em-net-ako-mi-samo-jos-jednom-pukne-veza-samo-da-me-telenor-ne-optuzi-za-silovanje
Više možete postići s lepom rečju i pištoljem nego samo s lepom rečju. -Al Kapone
vie-moete-postii-s-lepom-reju-i-pitoljem-nego-samo-s-lepom-reju
iše možete postići s lepom rečju i pištoljem nego samo s lepom rečju. -Al Kapone
ie-moete-postii-s-lepom-reju-i-pitoljem-nego-samo-s-lepom-reju
Ko maslačak dahom vetra srce puklo je a za tobom ludo tuklo je Bol duboka kao bezdan sada mrvi me mesto tebe nocas grli me
ko-maslaak-dahom-vetra-srce-puklo-a-za-tobom-ludo-tuklo-bol-duboka-kao-bezdan-sada-mrvi-me-mesto-tebe-nocas-grli-me
Nisam htela da placem ali plakala sam….nisam htela da me zaboli ali zabolelo je….nisam zelela da mi  srce pukne na sitne komade ali puklo je…:(
nisam-htela-da-placem-ali-plakala-samnisam-htela-da-me-zaboli-ali-zabolelo-nisam-zelela-da-mi-srce-pukne-na-sitne-komade-ali-puklo