Izumitelj nalazi golemu kompenzaciju u zadovoljstvu koje pruža njegov rad i u spoznaji da je on jedinka izuzetne sposobnosti bez koje bi vrsta već odavno propala u teškoj borbi protiv nemilosrdnih elemenata.


izumitelj-nalazi-golemu-kompenzaciju-u-zadovoljstvu-koje-prua-njegov-rad-i-u-spoznaji-da-on-jedinka-izuzetne-sposobnosti-bez-koje-bi-vrsta-ve-odavno
nikola teslaizumiteljnalazigolemukompenzacijuzadovoljstvukojepružanjegovradspoznajidaonjedinkaizuzetnesposobnostibezbivrstavećodavnopropalatekojborbiprotivnemilosrdnihelemenataizumitelj nalazinalazi golemugolemu kompenzacijukompenzaciju uu zadovoljstvuzadovoljstvu kojekoje pružapruža njegovnjegov radrad iu spoznajispoznaji dada jeje onon jedinkajedinka izuzetneizuzetne sposobnostisposobnosti bezbez kojekoje bibi vrstavrsta većveć odavnoodavno propalapropala uu teškojteškoj borbiborbi protivprotiv nemilosrdnihnemilosrdnih elemenataizumitelj nalazi golemunalazi golemu kompenzacijugolemu kompenzaciju ukompenzaciju u zadovoljstvuu zadovoljstvu kojezadovoljstvu koje pružakoje pruža njegovpruža njegov radnjegov rad irad i ui u spoznajiu spoznaji daspoznaji da jeda je onje on jedinkaon jedinka izuzetnejedinka izuzetne sposobnostiizuzetne sposobnosti bezsposobnosti bez kojebez koje bikoje bi vrstabi vrsta većvrsta već odavnoveć odavno propalaodavno propala upropala u teškoju teškoj borbiteškoj borbi protivborbi protiv nemilosrdnihprotiv nemilosrdnih elemenata

Činilo mi se da se fudbal ne igra zbog užitka koje pruža šutiranje lopte, već je to neka vrsta borbe.Ljubav je najjače oružje koje postoji, nema te sile i tog oružja koje će moći protiv ljubavi da se bori, sve se tu ruši.Naša sudbina na zemlji sva je u borbi protiv kvara, smrti i nestajanja, i čovjek je dužan da istraje u toj borbi i onda kada je potpuno bezizgledna.Voleti i raditi srodne su sposobnosti koje su znak pune zrelosti.Postoje dve vrste promena koje imaju tendenciju da poremete način života na koji smo navikli. Prve su promene koje se dešavaju nama. Druge su one koje se dešavaju bez nas. Prve ne možemo kontrolisati, ali možemo i trebamo da kontrolišemo ove druge.U ranama i čvorugama koje čovek dobije u borbi, ima više časti nego sramote.