Izuzetni ljudi mogu činiti izuzetne stvari, ali kurs sudbine jednog naroda biće uvek vođen ne samo prolaznim naporima jednog ili čak više izuzetnih ljudi nekog doba, već istrajnom moći tradicija jednog naroda.


izuzetni-ljudi-mogu-initi-izuzetne-stvari-ali-kurs-sudbine-jednog-naroda-bie-uvek-vo-ne-samo-prolaznim-naporima-jednog-ili-ak-vie-izuzetnih-ljudi
mihajlo pupinizuzetniljudimogučinitiizuzetnestvarialikurssudbinejednognarodabićeuvekvođennesamoprolaznimnaporimailičakvieizuzetnihnekogdobavećistrajnommoćitradicijanarodaizuzetni ljudiljudi mogumogu činitičiniti izuzetneizuzetne stvariali kurskurs sudbinesudbine jednogjednog narodanaroda bićebiće uvekuvek vođenvođen nene samosamo prolaznimprolaznim naporimanaporima jednogjednog iliili čakčak viševiše izuzetnihizuzetnih ljudiljudi nekognekog dobaveć istrajnomistrajnom moćimoći tradicijatradicija jednogjednog narodaizuzetni ljudi moguljudi mogu činitimogu činiti izuzetnečiniti izuzetne stvariali kurs sudbinekurs sudbine jednogsudbine jednog narodajednog naroda bićenaroda biće uvekbiće uvek vođenuvek vođen nevođen ne samone samo prolaznimsamo prolaznim naporimaprolaznim naporima jednognaporima jednog ilijednog ili čakili čak višečak više izuzetnihviše izuzetnih ljudiizuzetnih ljudi nekogljudi nekog dobaveć istrajnom moćiistrajnom moći tradicijamoći tradicija jednogtradicija jednog naroda

Žena već s prvim pogledom jednog muškarca ili mrzi ili voli, ali nije nikad prema njemu ravnodušna. -Jovan Dučić
ena-ve-s-prvim-pogledom-jednog-mukarca-ili-mrzi-ili-voli-ali-nije-nikad-prema-njemu-ravnoduna
Zvat ćeš me jednog dana kad ostaneš sam. Zvat ćeš me jednog dana sigurno znam. Zvat ćeš me jednog dana kad ostave te svi, ali meni ne dolazi, nećeš mi ...
zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostane-sam-zvat-e-me-jednog-dana-sigurno-znam-zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostave-te-svi-ali-meni-ne-dolazi-nee-mi
Omladina treba da bude sijač bratstva među narodima, ona treba da spriječi sijanje šovinizma, mržnje jednog naroda prema drugome... -Josip Broz Tito
omladina-treba-da-bude-sija-bratstva-meu-narodima-ona-treba-da-sprijei-sijanje-ovinizma-mrnje-jednog-naroda-prema-drugome
Veličina jednog naroda ne meri se brojem, kao što se veličina čoveka ne meri stasom. Njegova mera je količina inteligencije i vrline koje poseduje. -Viktor Igo
veliina-jednog-naroda-ne-meri-se-brojem-kao-to-se-veliina-oveka-ne-meri-stasom-njegova-mera-koliina-inteligencije-i-vrline-koje-poseduje
Brak se najčešće sastoji od jednog lažova i jednog nasilnika. -Jovan Dučić
brak-se-najee-sastoji-od-jednog-ova-i-jednog-nasilnika