Izvor nesreće čovjekove leži u njegovom egoizmu; u tom što hoće da uvijek drugi rade za njega.


izvor-nesree-ovjekove-i-u-njegovom-egoizmu-u-tom-to-hoe-da-uvijek-drugi-rade-za-njega
jovan dučićizvornesrećečovjekoveležinjegovomegoizmutomtohoćedauvijekdrugiradezanjeganesreće čovjekovečovjekove ležileži uu njegovomnjegovom egoizmuu tomtom štošto hoćehoće dada uvijekuvijek drugidrugi raderade zaza njegaizvor nesreće čovjekovenesreće čovjekove ležičovjekove leži uleži u njegovomu njegovom egoizmuu tom štotom što hoćešto hoće dahoće da uvijekda uvijek drugiuvijek drugi radedrugi rade zarade za njegaizvor nesreće čovjekove ležinesreće čovjekove leži učovjekove leži u njegovomleži u njegovom egoizmuu tom što hoćetom što hoće dašto hoće da uvijekhoće da uvijek drugida uvijek drugi radeuvijek drugi rade zadrugi rade za njegaizvor nesreće čovjekove leži unesreće čovjekove leži u njegovomčovjekove leži u njegovom egoizmuu tom što hoće datom što hoće da uvijekšto hoće da uvijek drugihoće da uvijek drugi radeda uvijek drugi rade zauvijek drugi rade za njega

Prava istina se uvijek čini nevjerovatna. Da bi istina ispala vjerovatnija, treba joj svakako dodati malo laži. Ljudi tako uvijek i rade. -Fjodor Dostojevski
prava-istina-se-uvijek-ini-nevjerovatna-da-bi-istina-ispala-vjerovatnija-treba-joj-svakako-dodati-malo-i-ljudi-tako-uvijek-i-rade
Čovek sanja toliko sjajnu svetlost, koliko mračnija je noć oko njega i u njegovom srcu. -Ivan Cankar
ovek-sanja-toliko-sjajnu-svetlost-koliko-mranija-no-oko-njega-i-u-njegovom-srcu
Veličina čoveka ne ogleda se u njegovom bogatstvu, već u njegovom integritetu i sposobnosti da na ljude oko sebe utiče pozitivno. -Bob Marli
veliina-oveka-ne-ogleda-se-u-njegovom-bogatstvu-ve-u-njegovom-integritetu-i-sposobnosti-da-na-ljude-oko-sebe-utie-pozitivno
Naša velika slabost leži u odustajanju. Najbolji način da postignete uspjeh je da uvijek pokušate makar još jednom. -Tomas Edison
naa-velika-slabost-i-u-odustajanju-najbolji-nain-da-postignete-uspjeh-da-uvijek-pokuate-makar-jo-jednom