Izvor nesreće čovjekove leži u njegovom egoizmu; u tom što hoće da uvijek drugi rade za njega.


izvor-nesree-ovjekove-i-u-njegovom-egoizmu-u-tom-to-hoe-da-uvijek-drugi-rade-za-njega
jovan dučićizvornesrećečovjekoveležinjegovomegoizmutomtohoćedauvijekdrugiradezanjeganesreće čovjekovečovjekove ležileži uu njegovomnjegovom egoizmuu tomtom štošto hoćehoće dada uvijekuvijek drugidrugi raderade zaza njegaizvor nesreće čovjekovenesreće čovjekove ležičovjekove leži uleži u njegovomu njegovom egoizmuu tom štotom što hoćešto hoće dahoće da uvijekda uvijek drugiuvijek drugi radedrugi rade zarade za njegaizvor nesreće čovjekove ležinesreće čovjekove leži učovjekove leži u njegovomleži u njegovom egoizmuu tom što hoćetom što hoće dašto hoće da uvijekhoće da uvijek drugida uvijek drugi radeuvijek drugi rade zadrugi rade za njegaizvor nesreće čovjekove leži unesreće čovjekove leži u njegovomčovjekove leži u njegovom egoizmuu tom što hoće datom što hoće da uvijekšto hoće da uvijek drugihoće da uvijek drugi radeda uvijek drugi rade zauvijek drugi rade za njega

Prava istina se uvijek čini nevjerovatna. Da bi istina ispala vjerovatnija, treba joj svakako dodati malo laži. Ljudi tako uvijek i rade.Svako od nas uvijek proživi što i svi prije nas, i ničiji udes nije pouka, ničija muka utjeha. Ni na što se čovjek ne navikava zato što su to mnogi doživjeli prije njega. Uvijek je bilo rata, otkako svijet postoji, a ljudima je uvijek nanovo teško. Uvijek se dešavalo da je čovjeka stizala nesreća, i nikad se niko ne utješi mišlju: nisam sam, i nisam prvi ni posljednji.Čovek sanja toliko sjajnu svetlost, koliko mračnija je noć oko njega i u njegovom srcu.Tajna uspeha leži u investiranju u obrazovanje, kao što to rade u razvijenim zemljama. Dakle, ne prvo u tehnologiju i mašine. To dolazi kasnije, sa obučenim i obrazovanim ljudima. S obzirom na to da mi kasnimo sa reformama, jedini način da nadomestimo taj nedostatak je nelinearni, skokovit razvoj, a baza za to je obrazovanje. Edukacija, trening, znanje osnovni su pokretači razvoja.Veličina čoveka ne ogleda se u njegovom bogatstvu, već u njegovom integritetu i sposobnosti da na ljude oko sebe utiče pozitivno.Naša velika slabost leži u odustajanju. Najbolji način da postignete uspjeh je da uvijek pokušate makar još jednom.