Ja bih postao hrišćanin kad bi hriršćani bili hrišćani sva dvadeset i četiri časa dnevno.


ja-bih-postao-hrianin-kad-bi-hrirani-bili-hriani-sva-dvadeset-i-etiri-asa-dnevno
mahatma gandijabihpostaohrićaninkadbihrirćanibilihrićanisvadvadesetčetiričasadnevnoja bihbih postaopostao hrišćaninhrišćanin kadkad bibi hriršćanihriršćani bilibili hrišćanihrišćani svasva dvadesetdvadeset ii četiričetiri časačasa dnevnoja bih postaobih postao hrišćaninpostao hrišćanin kadhrišćanin kad bikad bi hriršćanibi hriršćani bilihriršćani bili hrišćanibili hrišćani svahrišćani sva dvadesetsva dvadeset idvadeset i četirii četiri časačetiri časa dnevnoja bih postao hrišćaninbih postao hrišćanin kadpostao hrišćanin kad bihrišćanin kad bi hriršćanikad bi hriršćani bilibi hriršćani bili hrišćanihriršćani bili hrišćani svabili hrišćani sva dvadesethrišćani sva dvadeset isva dvadeset i četiridvadeset i četiri časai četiri časa dnevnoja bih postao hrišćanin kadbih postao hrišćanin kad bipostao hrišćanin kad bi hriršćanihrišćanin kad bi hriršćani bilikad bi hriršćani bili hrišćanibi hriršćani bili hrišćani svahriršćani bili hrišćani sva dvadesetbili hrišćani sva dvadeset ihrišćani sva dvadeset i četirisva dvadeset i četiri časadvadeset i četiri časa dnevno

Ako je čovjek dvadeset i četiri sata prije u pravu nego svi drugi, onda ga dvadeset i četiri sata smatraju čovjekom koji nema zdrav razum. -Antoine de Rivarol
ako-ovjek-dvadeset-i-etiri-sata-prije-u-pravu-nego-svi-drugi-onda-ga-dvadeset-i-etiri-sata-smatraju-ovjekom-koji-nema-zdrav-razum
Deca misle da dvadeset šilinga i dvadeset godina jedva mogu da se potroše. -Bendžamin Frenklin
deca-misle-da-dvadeset-ilinga-i-dvadeset-godina-jedva-mogu-da-se-potroe
Prestani govoriti onog časa kad primetiš da se sam uzrujavaš ili pak onaj s kime govoriš. Neizrečena je reč zlato. -Lav Tolstoj
prestani-govoriti-onog-asa-kad-primeti-da-se-sam-uzrujava-ili-pak-onaj-s-kime-govori-neizreena-re-zlato
Da sam poštovala sva pravila, nikada nigde ne bih stigla. -Merlin Monro
da-sam-potovala-sva-pravila-nikada-nigde-ne-bih-stigla