Ja jesam možda pijan, ali gospođo, ja ću se ujutro otrezniti, a vi ćete još uvek biti ružni.


ja-jesam-moda-pijan-ali-gospoo-ja-u-se-ujutro-otrezniti-a-vi-ete-jo-uvek-biti-ru
vinston Čerčiljajesammoždapijanaligospođojaćuseujutrootreznitivićetejouvekbitiružnija jesamjesam moždamožda pijanali gospođoja ćuću sese ujutroujutro otreznitivi ćetećete jošjoš uvekuvek bitibiti ružnija jesam moždajesam možda pijanja ću seću se ujutrose ujutro otreznitia vi ćetevi ćete jošćete još uvekjoš uvek bitiuvek biti ružnija jesam možda pijanja ću se ujutroću se ujutro otreznitia vi ćete jošvi ćete još uvekćete još uvek bitijoš uvek biti ružnija ću se ujutro otreznitia vi ćete još uvekvi ćete još uvek bitićete još uvek biti ružni

Dečko i devojka mogu biti samo prijatelji… ali u jednom trenutku će se zaljubiti jedno u drugo… možda privremeno… možda u pogrešnom vremenu… možda ...Rekla sam: Avantura je, ali nije bila. Jedan dan, ali bilo je mnogo više. Necu ga zavoleti, ali jesam. Sve ce proci, ali još ne prolazi. Necu plakati, ali suza ...Ne možeš biti dovoljno dobar svima, ali ćeš uvek biti savršen onome ko te zaslužuje!Sunce je zašlo, ali ja još uvek imam svetlost.Morate biti sigurni u sebe. Ukoliko niste, onda ćete biti neodlučni, defanzivni, a tu će biti mnogo stvari koje će raditi protiv vas.Ako previše verujete, možete biti prevareni, ali ćete živeti u agoniji ako ne verujete dovoljno. – Frank Crane