Ja kradem od svakog filma koji je ikada napravljen.


ja-kradem-od-svakog-filma-koji-ikada-napravljen
kventin tarantinojakrademodsvakogfilmakojiikadanapravljenja krademkradem odod svakogsvakog filmafilma kojikoji jeje ikadaikada napravljenja kradem odkradem od svakogod svakog filmasvakog filma kojifilma koji jekoji je ikadaje ikada napravljenja kradem od svakogkradem od svakog filmaod svakog filma kojisvakog filma koji jefilma koji je ikadakoji je ikada napravljenja kradem od svakog filmakradem od svakog filma kojiod svakog filma koji jesvakog filma koji je ikadafilma koji je ikada napravljen

Imamo u duši sve ono što je ikada živelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi. -Herman Hese
imamo-u-i-sve-ono-to-ikada-ivelo-u-ljudskim-ama-svi-bogovi-i-avoli-koji-su-ikada-postojali-svi-se-oni-nalaze-u-nama-su-kao-mogunosti-kao-elje-kao
Raj bogatih je napravljen od pakla siromašnih. -Viktor Igo
raj-bogatih-napravljen-od-pakla-siromanih
Prvi čovek koji je ikada uporedio obraz mlade devojke sa ružom je pesnik. Prvi koji je to ponovio je verovatno idiot. -Salvador Dali
prvi-ovek-koji-ikada-uporedio-obraz-mlade-devojke-ruom-pesnik-prvi-koji-to-ponovio-verovatno-idiot
Dokle god milioni žive u gladi i neznanju, svakog čoveka koji se obrazovao na njihov račun, a koji o njima ne brine, treba smatrati izdajnikom. -Mahatma Gandi
dokle-god-milioni-ive-u-gladi-i-neznanju-svakog-oveka-koji-se-obrazovao-na-njihov-raun-a-koji-o-njima-ne-brine-treba-smatrati-izdajnikom
Nekada su me žene jurile,a onda sam prestao da kradem torbice :)
nekada-su-me-ene-jurilea-onda-sam-prestao-da-kradem-torbice