Ja mrzim privilegije i monopole. Sve ono što se ne može podeliti sa narodnim masama ja kategorički odbijam.


ja-mrzim-privilegije-i-monopole-sve-ono-to-se-ne-moe-podeliti-narodnim-masama-ja-kategoriki-odbijam
mahatma gandijamrzimprivilegijemonopolesveonotosenemožepodelitinarodnimmasamajakategoričkiodbijamja mrzimmrzim privilegijeprivilegije ii monopolesve onoono štošto sese nene možemože podelitipodeliti sasa narodnimnarodnim masamamasama jaja kategoričkikategorički odbijamja mrzim privilegijemrzim privilegije iprivilegije i monopolesve ono štoono što sešto se nese ne možene može podelitimože podeliti sapodeliti sa narodnimsa narodnim masamanarodnim masama jamasama ja kategoričkija kategorički odbijamja mrzim privilegije imrzim privilegije i monopolesve ono što seono što se nešto se ne možese ne može podelitine može podeliti samože podeliti sa narodnimpodeliti sa narodnim masamasa narodnim masama janarodnim masama ja kategoričkimasama ja kategorički odbijamja mrzim privilegije i monopolesve ono što se neono što se ne možešto se ne može podelitise ne može podeliti sane može podeliti sa narodnimmože podeliti sa narodnim masamapodeliti sa narodnim masama jasa narodnim masama ja kategoričkinarodnim masama ja kategorički odbijam

Sve ono što je odista potrebno telu lako može da se nabavi. Teško se nabavlja ono što nije potrebno. -Lav Tolstoj
sve-ono-to-odista-potrebno-telu-lako-moe-da-se-nabavi-teko-se-nabavlja-ono-to-nije-potrebno
Sve ono što te nervira kod drugih može te odvesti do boljeg razumijevanja samoga sebe. -Carl Jung
sve-ono-to-te-nervira-kod-drugih-moe-te-odvesti-do-boljeg-razumijevanja-samoga-sebe
Nije čovek ono što se može smestiti u jedan grob, no ono što se ne može smestiti ni u vasionu. -Nikolaj Velimirović
nije-ovek-ono-to-se-moe-smestiti-u-jedan-grob-no-ono-to-se-ne-moe-smestiti-u-vasionu
Sve što jedan čovek može da zamisli, drugi može da ostvari. -Žil Vern
sve-to-jedan-ovek-moe-da-zamisli-drugi-moe-da-ostvari
Strastvenim verovanjem u nešto što još uvek ne postoji, mi to stvaramo. Sve što ne postoji je ono što nismo dovoljno želeli. -Franc Kafka
strastvenim-verovanjem-u-neto-to-jo-uvek-ne-postoji-mi-to-stvaramo-sve-to-ne-postoji-ono-to-nismo-dovoljno-eleli