Ja ne plačem, jer mi je unutrašnjost postala kamena.


ja-ne-plaem-jer-mi-unutranjost-postala-kamena
dante aligijerijaneplačemjermiunutranjostpostalakamenaja nene plačemjer mimi jeje unutrašnjostunutrašnjost postalapostala kamenaja ne plačemjer mi jemi je unutrašnjostje unutrašnjost postalaunutrašnjost postala kamenajer mi je unutrašnjostmi je unutrašnjost postalaje unutrašnjost postala kamenajer mi je unutrašnjost postalami je unutrašnjost postala kamena

postala riba
postala-riba
Došao sam da vam pomognem, a vi se žalite da ne želim sa vama da plačem. -Fridrih Niče
doao-sam-da-vam-pomognem-a-vi-se-alite-da-ne-elim-vama-da-plaem
Dosta mi je više da se smejem od muke, sad bih malo da plačem od sreće. :)
dosta-mi-vie-da-se-smejem-od-muke-sad-bih-malo-da-plaem-od-sree