Ja ne plačem, jer mi je unutrašnjost postala kamena.


ja-ne-plaem-jer-mi-unutranjost-postala-kamena
dante aligijerijaneplačemjermiunutranjostpostalakamenaja nene plačemjer mimi jeje unutrašnjostunutrašnjost postalapostala kamenaja ne plačemjer mi jemi je unutrašnjostje unutrašnjost postalaunutrašnjost postala kamenajer mi je unutrašnjostmi je unutrašnjost postalaje unutrašnjost postala kamenajer mi je unutrašnjost postalami je unutrašnjost postala kamena

Pretpostvljam da sam pošteno plakao, naročito kada nema drugog načina da obuzdam svoja osećanja. Znam da muškarci ne treba da plaču, ali ja mislim da je to pogrešno. Plakanje je za mene bio način da izbacim iz sebe stvari koje su duboko, duboko zakopane. Kada pevam onda često plačem. Plakanje je osećanje, a imati osećanja znači biti čovek. O da, ja plačem.postala ribaDošao sam da vam pomognem, a vi se žalite da ne želim sa vama da plačem.Rugala se ruga pa postala druga.Dosta mi je više da se smejem od muke, sad bih malo da plačem od sreće. :)Zrno do zrna pogaca, kamen do kamena palača.