Ja ne pokušavam da opišem budućnost. Ja pokušavam da je sprečim.


ja-ne-pokuavam-da-opiem-budunost-ja-pokuavam-da-spreim
rej bredberijanepokuavamdaopiembudućnostsprečimja nene pokušavampokušavam dada opišemopišem budućnostja pokušavampokušavam dada jeje sprečimja ne pokušavamne pokušavam dapokušavam da opišemda opišem budućnostja pokušavam dapokušavam da jeda je sprečimja ne pokušavam dane pokušavam da opišempokušavam da opišem budućnostja pokušavam da jepokušavam da je sprečimja ne pokušavam da opišemne pokušavam da opišem budućnostja pokušavam da je sprečim

Nikada ne razmišljam o načinu igre, niti pokušavam da nešto zamislim. Ja činim ono što mi padne na pamet u datom trenutku. Instinkt. Uvek je tako bilo.Pijem da bih utopila svoju bol,ali prokleta bol je naucila kako da pliva,i sada pokušavam doplivati do pristojnosti i dobrog ponasanja.Radije se mirim sa svojom samoćom, ako u ovom trenutku pokušavam od nje da pobegnem, nikada više neću naći partnera. Ako je prihvatim, umesto da se borim protiv nje, možda će se stvari promeniti. Videla sam da je samoća jača kada pokušamo da joj se suprotstavimo, ali postaje slaba kad na nju jednostavno ne obraćamo pažnju.Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.I najdalja budućnost ima svoju budućnost, koja u sebi čuje svoje budućnosti glas.Neka budućnost kaže istinu,procijenite svakoga čovjeka prema njegovom radu i zaslugama. Sadašnjost je njihova, ali budućnost je moja, za koju sam tako naporno radio.