Ja ne znam ništa bolje, složenije i zanimljivije od čoveka.


ja-ne-znam-bolje-sloenije-i-zanimljivije-od-oveka
maksim gorkijaneznamnitaboljesloženijezanimljivijeodčovekaja nene znamznam ništaništa boljesloženije ii zanimljivijezanimljivije odod čovekaja ne znamne znam ništaznam ništa boljesloženije i zanimljivijei zanimljivije odzanimljivije od čovekaja ne znam ništane znam ništa boljesloženije i zanimljivije odi zanimljivije od čovekaja ne znam ništa boljesloženije i zanimljivije od čoveka

Htio bih toliko toga da ti kažem, a ne znam, ne znam ništa bolje sad kad se voli. -Miroslav Mika Antić
htio-bih-toliko-toga-da-ti-kaem-a-ne-znam-ne-znam-bolje-sad-kad-se-voli
Ne postoji lov poput lova na čoveka. Oni koji su dovoljno dugo lovili naoružanog čoveka i to im se svidelo, nakon toga ih ništa drugo ne može privući. -Ernest Hemingvej
ne-postoji-lov-poput-lova-na-oveka-oni-koji-su-dovoljno-dugo-lovili-naoruanog-oveka-i-to-im-se-svidelo-nakon-toga-ih-drugo-ne-moe-privui