Ja nikada nisam vidio kontradikciju između ideja koje zastupam i ideja tog simbola, te fascinantne osobe, Isusa Krista.


ja-nikada-nisam-vidio-kontradikciju-izmeu-ideja-koje-zastupam-i-ideja-tog-simbola-te-fascinantne-osobe-isusa-krista
fidel kastrojanikadanisamvidiokontradikcijuizmeđuidejakojezastupamtogsimbolatefascinantneosobeisusakristaja nikadanikada nisamnisam vidiovidio kontradikcijukontradikciju izmeđuizmeđu idejaideja kojekoje zastupamzastupam ii idejaideja togtog simbolate fascinantnefascinantne osobeisusa kristaja nikada nisamnikada nisam vidionisam vidio kontradikcijuvidio kontradikciju izmeđukontradikciju između idejaizmeđu ideja kojeideja koje zastupamkoje zastupam izastupam i idejai ideja togideja tog simbolate fascinantne osobeja nikada nisam vidionikada nisam vidio kontradikcijunisam vidio kontradikciju izmeđuvidio kontradikciju između idejakontradikciju između ideja kojeizmeđu ideja koje zastupamideja koje zastupam ikoje zastupam i idejazastupam i ideja togi ideja tog simbolaja nikada nisam vidio kontradikcijunikada nisam vidio kontradikciju izmeđunisam vidio kontradikciju između idejavidio kontradikciju između ideja kojekontradikciju između ideja koje zastupamizmeđu ideja koje zastupam iideja koje zastupam i idejakoje zastupam i ideja togzastupam i ideja tog simbola

Ja nikada nisam vidio kontradikciju između ideja koje zastupam i ideja tog simbola, te fascinantne osobe, Isusa Hrista. -Fidel Kastro
ja-nikada-nisam-vidio-kontradikciju-izmeu-ideja-koje-zastupam-i-ideja-tog-simbola-te-fascinantne-osobe-isusa-hrista
Par puta mi je dolazila ideja, ali nisam bio kod kuće! :D
par-puta-mi-dolazila-ideja-ali-nisam-bio-kod-kue-d
Moja ideja, koju cijeli svijet zna, je da kapitalizam sada ne radi ni za USA ni za svijet, te ih vodi iz krize u krizu koje su svaki puta sve ozbiljnije. -Fidel Kastro
moja-ideja-koju-cijeli-svijet-zna-da-kapitalizam-sada-ne-radi-za-usa-za-svijet-te-ih-vodi-iz-krize-u-krizu-koje-su-svaki-puta-sve-ozbiljnije