Ja nisam luzer, o naprotiv, meni je osmeh lajt – motiv.


ja-nisam-luzer-o-naprotiv-meni-osmeh-lajt-motiv
Đorđe balaševićjanisamluzernaprotivmeniosmehlajtmotivja nisamnisam luzero naprotivmeni jeje osmehosmeh lajtlajt –– motivja nisam luzermeni je osmehje osmeh lajtosmeh lajt –lajt – motivmeni je osmeh lajtje osmeh lajt –osmeh lajt – motivmeni je osmeh lajt –je osmeh lajt – motiv

Ja nisam luzer, o naprotiv, meni je osmeh lajt - motiv.Taj osmeh… to lepo lice… to zgodno telo… a tek te prelepe oci… ali dosta o meni, kako si mi ti?Nisam od onih naivaca koji jedva čekaju neki budući dan i raduju se rođendanima i novim godinama, naprotiv, meni već dugo smeta što vreme prolazi.A ja sam pokušavao da parališem taj mišić u obrazu. Taj glupi klovnovski osmeh, dok ne odšeta ulicom u neki svoj, meni nepoznat život, jedina žena kojoj sam ikada pripadao ..Hiljade zvukova, buke i oluje se nalazilo u meni dok ih nisam iskomponovao na papiru.Gospođice, ja nisam za tobom bio onako obično, gimnazijski zanesen. U meni je sve do tabana minirano.