Ja nisam nešto posebno talentovan. Samo sam strastveno radoznao.


ja-nisam-neto-posebno-talentovan-samo-sam-strastveno-radoznao
albert ajnštajnjanisamnetoposebnotalentovansamosamstrastvenoradoznaoja nisamnisam neštonešto posebnoposebno talentovansamo samsam strastvenostrastveno radoznaoja nisam neštonisam nešto posebnonešto posebno talentovansamo sam strastvenosam strastveno radoznaoja nisam nešto posebnonisam nešto posebno talentovansamo sam strastveno radoznaoja nisam nešto posebno talentovan

Nije mi dosadno. Ja sam radoznao da doznam, sve što nisam doznao. -Miroslav Mika Antić
nije-mi-dosadno-ja-sam-radoznao-da-doznam-sve-to-nisam-doznao
Ja sam ranije ustupala svoje mesto, ali sam danas posebno umorna. Umorna sam od svog posla krojačice i bola koji osećam u duši. -Roza Parks
ja-sam-ranije-ustupala-svoje-mesto-ali-sam-danas-posebno-umorna-umorna-sam-od-svog-posla-krojaice-i-bola-koji-oseam-u-i
Nikad je nisam prevario, nasmejao sam je za tri života, poklonio sam joj lančić sa malom zlatnom gitarom. Ali, nisam je voleo, neka mi Bog oprosti. A ipak, govorila je da sam njeno sve. -Đorđe Balašević
nikad-nisam-prevario-nasmejao-sam-za-tri-ivota-poklonio-sam-joj-lani-malom-zlatnom-gitarom-ali-nisam-voleo-neka-mi-bog-oprosti-a-ipak-govorila-da