Ja nosim odijelo lakeja, a u vas je lakejska duša!


ja-nosim-odijelo-lakeja-a-u-vas-lakejska-a
viktor igojanosimodijelolakejavaslakejskaduaja nosimnosim odijeloodijelo lakejau vasvas jeje lakejskalakejska dušaja nosim odijelonosim odijelo lakejaa u vasu vas jevas je lakejskaje lakejska dušaja nosim odijelo lakejaa u vas jeu vas je lakejskavas je lakejska dušaa u vas je lakejskau vas je lakejska duša

Uloga prijatelja je da bude uz vas kada grešite. Kada ste u pravu, svi će biti pored vas.
uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kada-greite-kada-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas