Ja ovako zamišljam idealan svet u kome bi svi bili srećni: sve žene bi bile udate a svi muškarci neoženjeni.


ja-ovako-zamiljam-idealan-svet-u-kome-bi-svi-bili-sre-sve-ene-bi-bile-udate-a-svi-mukarci-neoenjeni
eva gaborjaovakozamiljamidealansvetkomebisvibilisrećnisveženebileudatemukarcineoženjenija ovakoovako zamišljamzamišljam idealanidealan svetsvet uu komekome bibi svisvi bilibili srećnisve ženežene bibi bilebile udatesvi muškarcimuškarci neoženjenija ovako zamišljamovako zamišljam idealanzamišljam idealan svetidealan svet usvet u komeu kome bikome bi svibi svi bilisvi bili srećnisve žene bižene bi bilebi bile udateudate a svia svi muškarcisvi muškarci neoženjenija ovako zamišljam idealanovako zamišljam idealan svetzamišljam idealan svet uidealan svet u komesvet u kome biu kome bi svikome bi svi bilibi svi bili srećnisve žene bi biležene bi bile udatebile udate a sviudate a svi muškarcia svi muškarci neoženjenija ovako zamišljam idealan svetovako zamišljam idealan svet uzamišljam idealan svet u komeidealan svet u kome bisvet u kome bi sviu kome bi svi bilikome bi svi bili srećnisve žene bi bile udatebi bile udate a svibile udate a svi muškarciudate a svi muškarci neoženjeni

Ja ovako zamišljam idealan svijet u kome bi svi bili srećni: sve žene bi bile udate, a svi muškarci neoženjeni. -Ža Ža Gabor
ja-ovako-zamiljam-idealan-svijet-u-kome-bi-svi-bili-sre-sve-ene-bi-bile-udate-a-svi-mukarci-neoenjeni
Kad bi muškarci bili tako izvrsni ljubavnici kao što pričaju, žene ne bi imale vremena ni da se počešljaju. -Sasha Guitry
kad-bi-mukarci-bili-tako-izvrsni-ljubavnici-kao-to-priaju-ene-ne-bi-imale-vremena-da-se-poeljaju
Jedina stabilna država je ona u kojoj su svi muškarci jednaki pred zakonom. -Aristotel
jedina-stabilna-drava-ona-u-kojoj-su-svi-mukarci-jednaki-pred-zakonom
To nisam ja, to je moja Šauma. -A zato svi muškarci stoje u tvom redu?! – Ma jook, vidi kolike su mi sise! :D
to-nisam-ja-to-moja-auma-a-zato-svi-mukarci-stoje-u-tvom-redu-ma-jook-vidi-kolike-su-mi-sise-d