Ja ovako zamišljam idealan svijet u kome bi svi bili srećni: sve žene bi bile udate, a svi muškarci neoženjeni.


ja-ovako-zamiljam-idealan-svijet-u-kome-bi-svi-bili-sre-sve-ene-bi-bile-udate-a-svi-mukarci-neoenjeni
Ža Ža gaborjaovakozamiljamidealansvijetkomebisvibilisrećnisveženebileudatemukarcineoženjenija ovakoovako zamišljamzamišljam idealanidealan svijetsvijet uu komekome bibi svisvi bilibili srećnisve ženežene bibi bilebile udatesvi muškarcimuškarci neoženjenija ovako zamišljamovako zamišljam idealanzamišljam idealan svijetidealan svijet usvijet u komeu kome bikome bi svibi svi bilisvi bili srećnisve žene bižene bi bilebi bile udatea svi muškarcisvi muškarci neoženjenija ovako zamišljam idealanovako zamišljam idealan svijetzamišljam idealan svijet uidealan svijet u komesvijet u kome biu kome bi svikome bi svi bilibi svi bili srećnisve žene bi biležene bi bile udatea svi muškarci neoženjenija ovako zamišljam idealan svijetovako zamišljam idealan svijet uzamišljam idealan svijet u komeidealan svijet u kome bisvijet u kome bi sviu kome bi svi bilikome bi svi bili srećnisve žene bi bile udate

Ja ovako zamišljam idealan svet u kome bi svi bili srećni: sve žene bi bile udate a svi muškarci neoženjeni.Da Srbija nema RTS, kakav god da je, sve ćerke bile bi kao Stoja, a svi sinovi kao zaštićeni svedoci. Nije slučajnost. To je nečiji politički projekat da se sve u Srbiji svede na večne neproduktivne sukobe i iskonski rat našeg Šojića i njihovog sultana Sulejmana.Kad bi muškarci bili tako izvrsni ljubavnici kao što pričaju, žene ne bi imale vremena ni da se počešljaju.Jedina stabilna država je ona u kojoj su svi muškarci jednaki pred zakonom.Onaj o kome svi govore dobro, vrlo je bogat.To nisam ja, to je moja Šauma. -A zato svi muškarci stoje u tvom redu?! – Ma jook, vidi kolike su mi sise! :D